Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

ZAPROSZENIE

Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na szkolenie nt.

„Jak przygotować wniosek w programie dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji?”

 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy i pracowników.

Szkolenie odbędzie się w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej, piętro 1, sala 125. w dn. 20.09.2013r. w godzinach 9:00-18:00.

Program szkolenia:
1. O programie
2. Cele konkursu
3. Kto może ubiegać się o dotacje
4. Partnerzy w projekcie
5. Charakterystyka: projekty tematyczne, systemowe, współpraca dwustronna
6. Finanse: wysokość wkładu własnego i dotacji
7. Na jakie działania można uzyskać dotację – kategorie działań wykluczonych i dozwolonych
8. Kategorie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych
9. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej
10. Omówienie formularza wniosku wstępnego ze wskazówkami wraz z kartą oceny wniosku wstępnego
11. Omówienie formularza wniosku pełnego ze wskazówkami wraz z kartą oceny wniosku pełnego

Zgłoszenia przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 13. Formularz zgłoszeniowy można także wysłać mailem na adres: szymik@teatrgrodzki.pl lub faksem na nr 33/496 52 19. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 18.09.2013r. godz. 14:00. Formularz zgłoszeniowy >>

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
Ukończenie szkolenia potwierdzane jest zaświadczeniem.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony