Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zaproszenie do składania ofert – Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne ” Teatr Grodzki” ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 22400 godzin usług w charakterze Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON), zakładając że jedna osoba zrealizuje średnio 1120 godzin (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Usługi świadczone będą na rzecz osób niepełnosprawnych, wybranych w drodze rekrutacji zgodnie z opisem zawartym w Strategii wdrażania produktu finalnego.

Docelowo przewidziane jest zaangażowanie 20 asystentów na okres od  1 listopada 2013r. i nie dłużej niż do 30 grudnia 2014r. Maksymalne zaangażowanie asystenta w projekcie wynosi 1120 godzin (średnio 80 godzin miesięcznie)  przez cały okres realizacji usług asystenckich.

Prosimy o przesłanie ofert  do 01.10.2013 r. do godz. 14.00:

– osobiście, pocztą, kurierem  na adres:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13,  43-300 Bielsko-Biała

Osobiste składanie ofert odbywa się w godzinach 10.00-14.00, w dni robocze,  w biurze Centrum Asystentury Społecznej (parter, wejście od ul. Kierowej).

Szczegóły oferty poniżej:

1. zapyt.ofertowe-AON-pdf
2.
 zapyt.ofertowe-AON-doc
3. 
załącznik nr 4-Arkusz oceny

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony