Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zaproszenie do składania ofert – wykonawcy szkoleń

www.poradnictwo-socjodynamiczne.plBielskie Stowarzyszenie Artystyczne ”Teatr Grodzki” ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie szkoleń dla I tury uczestników projektu „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń (Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe) dla uczestników projektu „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Tematyka szkoleń:

 1. Dietetyka – poziom podstawowy i zaawansowany (min. 120 godzin)
 2. Księgowość z obsługą programu finansowo-księgowego (min. 88 godzin)
 3. Operator wózka widłowego (min. 43 godziny)
 4. Manicure/pedicure (min. 28 godzin)
 5. Kurs carvingu (min. 8 godzin)
 6. Opieka nad osobami starszymi (min. 32 godziny)
 7. Prawo jazdy kat. B (60 godzin)
 8. Obsługa automatów tokarskich numeryczna CNC – (ok. 50 godzin)
 9. Spawanie MAG (liczba godzin kursu umożliwiająca uzyskanie uprawnień – certyfikatu/świadectwa Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach)

Usługa obejmuje:

 • przeprowadzenie szkoleń w języku polskim, według programu i materiałów dostarczonych uczestnikom przez Wykonawcę, łącznie z opłaceniem obowiązkowych badań lekarskich i/lub psychologicznych oraz egzaminu państwowego (jeśli dotyczy danego szkolenia),
 • przeprowadzenie ewaluacji prowadzonych zajęć za pomocą formularza ewaluacyjnego (wzór w formie elektronicznej przekazany będzie przez Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia) służącego ocenie szkolenia przez uczestnika/ów,
 • dostarczenie bezzwrotnych materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika (oraz jednej kopii dla Zamawiającego),
 • prowadzenie dokumentacji szkoleń (wzór w formie elektronicznej przekazany będzie przez Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia): dziennych list obecności uczestników projektu, protokołów odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeń ukończenia szkoleń i przekazanie kompletu oryginałów ww. dokumentów Zamawiającemu nie później niż do 7 dni kalendarzowych od zakończenia szkolenia.
 • Wydanie zaświadczenia/certyfikatu ukończenia kursu.

Oferty prosimy przesyłać do 11.12.2014 r. do godz. 12.00:

Osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała,

Osobiste składanie ofert odbywa się w godz. 10.00-13.00, w dni robocze, w biurze projektu (I piętro, pokój 128).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Sawczuk tel. 33 496 52 19 wew.22 lub 693 887 115 lub mailowo: aleksandra@teatrgrodzki.pl

Szczegóły oferty poniżej.

Zapytanie ofertowe.
Załącznik 1 – Oferta
Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 4 – LIsta/y zrealizowanych szkoleń

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony