Archiwum autora: Redakcja

Zaproszenie do udziału w konferencji

Szanowni Państwo,Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej: Organizacji usług asystenckich dla niepełnosprawnych mieszkańców oraz ich rodzin. Zagranicznym rozwiązaniom w…

Serdecznie zapraszamy na premierę spektaklu grupy Teatr Grodzki Junior pt. „Wędrowne Ptaki”

Serdecznie zapraszamy na premierę spektaklu grupy Teatr Grodzki Junior pt. „Wędrowne  Ptaki”, w reżyserii Marii Schejbal, która odbędzie się w…

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,w imieniu Partnerów i współorganizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego…

Konferencja “Prewencja wypadkowa – bezpieczne stanowisko pracy”

W imieniu Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zapraszamy przedstawicieli pracodawców, organizacji pozarządowych  działających w obszarze aktywizacji zawodowej osób z  niepełnosprawnością na konferencję…

Zbieramy na TEATR!

Zbieramy na TEATR! TEATR INTEGRACYJNY pozbawiony barier architektonicznych, dostępny dla społeczności lokalnej. Każdy może stać się jego fundatorem i wygrać:…

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Projekt „Departament bajek” – rekrutacja

Projekt „Departament bajek” Planujemy zwiększenie aktywności i kompetencji w obszarze kultury i sztuki mieszkańców Bielska-Białej w wieku 60+ poprzez uczestnictwo…

Budujemy Teatr!

TEATR INTEGRACYJNY – dostępny w pełni dla osób niepełnosprawnych. SCENĘ TEATRU GRODZKIEGO, dla grup związanych od 15 lat z naszym…