Archiwum autora: Redakcja

Inkubator Trzeciego Sektora – newsletter

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera  ukazującego się w ramach Inkubatora Trzeciego Sektora prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie. Newsletter ( 04.09.2014) >>…

Coaching dla organizacji pozarządowych

Mobilny Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „TEATR GRODZKI” zaprasza podmioty ekonomii społecznej zainteresowane prowadzeniem działalności odpłatnej…

Rekrutacja doradców zawodowych na szkolenie z zakresu poradnictwa socjodynamicznego

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki zaprasza doradców zawodowych do udziału w projekcie partnerskim pn. „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” realizowanym w…

Projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”

Projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,…

Związek Powiatów Polskich objął Patronat Honorowy nad projektem „Koalicja na rzecz usług asystenckich”

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ARTES WE FLORENCJI (WŁOCHY) 14-15 LISTOPADA 2014

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej pod hasłem „SZTUKA WSPIERAJĄCA EDUKACJĘ I SPOŁECZNĄ INTEGRACJĘ”. Jej celem jest prezentacja ciekawych metod…

Projekt partnerski pn. „MŁODZI KREATYWNI AKTYWNI”

Od 1 lipca 2014r. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” (Lider) i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (Partner) rozpoczęły realizację…

Relacja z XII Beskidzkiego Święta Małych i Dużych

Wzorem lat ubiegłych Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki zorganizowało już po raz dwunasty Beskidzkie Święto Małych i Dużych. Tradycyjnie impreza…