Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Edukator – Nauka bez barier

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ustawicznym osób niepełnosprawnych do odwiedzania nowego portalu stowarzyszenia:

www.naukabezbarier.pl

Oferta wizyt studyjnych

37

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne ” Teatr Grodzki” ma zaszczyt zaprosić Państwa na wizyty studyjne w naszej organizacji. Jesteśmy jedną z czołowych organizacji pozarządowych w Polsce. Pragniemy podzielić się z Państwem ponad 10-letnim doświadczeniem jakie zdobyliśmy w pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej (osoby
z niepełnosprawnością, chorobami psychicznymi, uzależnieniami, bezrobotni)

Teatr Grodzki na konferencji

W dniu 25 maja w Bielskim Centrum Kultury organizowana jest konferencja pod hasłem „Pomoc dziecku i rodzinie dotkniętej uzależnieniem”. Patronat nad wydarzeniem objęli ks. Bp Tadeusz Rakoczy oraz Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, a organizatorami są: Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” i Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”.

Edukator

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” rozpoczęło realizację nowego projektu pn. „Edukator – promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 9.3). Okres realizacji działań: 01.04.2011r. – 31.03.2013r.

Zdjęcia z konferencji

KONFERENCJA pn. „Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej i inne podmioty ekonomii społecznej – nowe wyzwania oraz możliwości”

Teatr Grodzki w Rotterdamie

W dniach 31 marca-3 kwietnia 2011 w Teatrze Zuidplein w Rotterdamie (www.theaterzuidplein.nl) miał miejsce Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wspólnotowej.