Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

RAPPORT. Sztuka dla społecznej integracji obcokrajowców.

Czas realizacji: 16 września 2019 – 30 kwietnia 2022

Koordynator projektu

ACTA COMMUNITY THEATRE LTD, Bristol, Wielka Brytania https://www.acta-bristol.com/

Partnerzy projektu

Założenia projektu

RAPPORT to międzynarodowa inicjatywa służąca wspieraniu i promowaniu integracji imigrantów ze społecznością kraju, w którym zamieszkali. W tym celu partnerzy wykorzystają i będą rozwijać rozmaite twórcze techniki, dzieląc się równocześnie swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami. Projekt jest kontynuacją dwóch innych przedsięwzięć: „REACT” oraz „Storytelling bez granic”, także finansowanych w ramach programu Kreatywna Europa, skupionych na integracji uchodźców z lokalnym środowiskiem.

W realizacji projektu biorą udział cztery organizacje z czterech krajów – Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski i Szwecji. Każda z nich odwołuje się w swoich działaniach na rzecz osób zagrożonych marginalizacją do różnych dyscyplin sztuki zaangażowanej społecznie. Ich wykorzystanie ma pomóc w zwalczaniu uprzedzeń i negatywnych postaw wobec imigrantów i uchodźców, a także umożliwić wspólne świętowanie i promowanie ogólnoludzkich wartości. Będzie to możliwe dzięki prowadzeniu zajęć twórczych dla grup integracyjnych, gromadzących rodzimych mieszkańców i obcokrajowców, którzy w pierwszym roku realizacji projektu stworzą w każdym kraju partnerskim własną artystyczną prezentację. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie widowiska („BABEL”) łączącego elementy wszystkich czterech pokazów w poszczególnych krajach – teatru, tańca, filmu, sztuki lalkarskiej i multimediów.

Główne działania projektu

  • Lokalne projekty artystyczne – cykl warsztatów w czterech krajach z udziałem grup integracyjnych.
  • Wymiany artystyczne pomiędzy partnerami projektu służące uczeniu się od siebie i wzajemnej inspiracji.
  • Współpraca artystyczna partnerów zmierzająca do stworzenia widowiska czerpiącego z dokonań twórczych wszystkich grup warsztatowych.
  • Wydanie publikacji książkowej oraz edycja filmu dokumentalnego prezentujących przebieg projektu i jego osiągnięcia.
  • Organizacja seminariów upowszechniających rezultaty przedsięwzięcia we wszystkich krajach partnerskich.

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu i profilu na Facebooku

AKTUALNOŚCI »
DZIAŁANIA WARSZTATOWE »
BABEL »
PUBLIKACJE »

 

 

  Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

 

Wróć do poprzedniej strony