Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 2 670 814,61 PLN, realizowanego przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, jest wsparcie w postaci usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
  a) o stopniu znacznym lub
  b) o stopniu umiarkowanym lub
  c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Stowarzyszenie będzie realizowało usługi w następujących dla:

 • województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem m. Bielsko-Biała, powiatu bielskiego, powiatu pszczyńskiego, powiatu żywieckiego.
 • województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu wadowickiego i powiatu oświęcimskiego.

Zgłoszenia do programu przyjmujemy w siedzibie Stowarzyszenia Teatr Grodzki przy ul. Sempołowskiej 13 – III piętro u pani Marty Broncel – mail: m.broncel@teatrgrodzki.pl – osobiście, mailowo lub pocztą tradycyjną.

Karta zgłoszenia do Programu (pdf) »

Akceptacja rodzica opiekuna prawnego (pdf) »

Deklaracja wyboru asystenta (pdf) »

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony