Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Spotkanie integracyjne i sesja szkoleniowa pt. „Teatr w pracy z seniorami”

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”  we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczna w Krakowie zaprasza seniorów oraz edukatorów i instruktorów pracujących z seniorami do udziału w spotkaniu integracyjnym i w sesji szkoleniowej pt. „Teatr w pracy z seniorami”

28.10.2015 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1

 

Część I godz. 10.00-11.00

  • prezentacja widowiska teatralnego pt. ” Wędrowne ptaki” poruszającego tematykę przemijania, jednostajnej codzienności, a także sensu życia. Na spektakl składają się trzy etiudy lalkowe, które wykonywane będą przez grupę międzypokoleniową
  • zajęcia z elementów języka migowego
  • spotkanie integracyjne

 

Część II godz. 11.30-13.30

SESJA SZKOLENIOWA – TECHNIKI TEATRALNEJ PRACY Z SENIORAMI

Program warsztatów obejmie trzy bloki tematyczne:

  1. Ćwiczenia i gry integracyjne;
  2. Sztuka teatru lalek – wykonanie i animacja figur z papieru, opowiadanie historii za pomocą wizualnego przekazu;
  3. Sztuka autoekspresji – wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku jako narzędzia komunikacji.

Prowadzenie zajęć: Maria Schejbal – teatrolog, instruktor teatralny z wieloletnim doświadczeniem pracy z różnymi grupami (nieletni uzależnieni, osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z dysfunkcją słuchu i wzroku, seniorzy), autorka publikacji Teatru Grodzkiego prezentujących dobre praktyki w dziedzinie sztuki zaangażowanej społecznie.

Wstęp wolny. Ograniczona liczba miejsc.
Działania są elementem realizacji projektu „Wędrowne ptaki – teatralne spotkania pokoleń”. Projekt jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Informacje i zgłoszenia:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Dział Edukacji, Nauki i Badań
ul.Rajska 1, pok. 239 lub 243
Tel. 12 37 52 238 lub 12 37 52 285
mail: dnib@rajska.info

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na stronie

http://archiwum.rajska.info/o-bibliotece/dzia-edukacji-nauki-i-bada/edukacja-i-integracja/1504-warsztaty-dla-edukatorow-i-instruktorow-teatr-w-pracy-z-seniorami.html

asos_logo_kolor

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony