Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

RUSZYŁ OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ! ZAPRASZAMY!

owes_pion

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego” (OWES) jest inicjatywą:

  • Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej – lider projektu
  • Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” – partner projektu
  • Miasta Bielsko-Biała – partner projektu

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

OBSZAR REALIZACJI:
OWES działa na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała (subregion południowy województwa śląskiego).

CZAS REALIZACJI:
Od 1.08.2015 r. do 31.07.2018 r.

DLA KOGO:
Ze wsparcia mogą skorzystać:

  • Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu południowego województwa śląskiego
  • Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe w subregionie południowym

RODZAJE WSPARCIA:
OWES świadczy kompleksowe usługi: informacyjno-promocyjne, doradczo-szkoleniowe, usługi specjalistyczne (doradztwo prawne i księgowe). Prowadzi działania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem.

KONTAKT w „TEATRZE GRODZKIM”:
DORADCA KLUCZOWY/BIZNESOWY:
Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412

ANIMATOR:
Paulina Białek: animator@teatrgrodzki.pl, tel.693 754 477

KONTAKT w STOWARZYSZENIU BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
KIEROWNIK PROJEKTU:
Marcin Sanetra: marcin.sanetra@bcp.org.pl (owes@bcp.org.pl)

DORADCA KLUCZOWY/BIZNESOWY:
Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl

DORADCA BIZNESOWY/ANIMATOR:
Ewelina Polak: ewelina.polak@bcp.org.pl

ANIMATOR EKONOMIZACJI:
Joanna Kocoń: joanna.kocon@bcp.org.pl

SPECJALISTA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ:
Katarzyna Kościelny: katarzyna.koscielny@bcp.org.pl

SPECJALISTA DS. MONITORINGU PES:
Magda Makarowa-Mycek: m.makarowa@bcp.org.pl

KONTAKT W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
DORADCA KLUCZOWY:
Sylwia Matysiak: owes@bielsko-biala.pl

SPECJALISTA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ
Magdalena Opalska: owes@bielsko-biala.pl

 http://www.owes.bcp.org.pl/

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony