Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Festiwal Projektów Euroregionu Beskidy

Serdecznie zapraszamy na Festiwal Projektów Euroregionu Beskidy z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Będzie się on odbywał w Parku Słowackiego oraz w Bielskim Centrum Kultury w dniu 1 maja 2014 r., początek imprezy o godzinie 13.00.


Grupa teatralna Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki wystąpi na Festiwalu prezentując spektakl „Drzewo, które umiało dawać”. Scenariusz stworzono na podstawie książki Sheila Silversteina pod tym samym tytułem. Prezentacja na scenie Parku Słowackiego przy Bielskim Centrum Kultury o godzinie 13.30.
BSA Teatr Grodzki realizuje projekt „NSZA SZTUKA – NASZA INTEGRACJA” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 stąd nasza obecność na Festiwalu. Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, poprzez działania artystyczne – teatralne i fotograficzne – zmierza do rozwoju wiedzy o sąsiadach i ich kulturze. Jednak naczelnym zadaniem projektu jest nawiązanie osobistych kontaktów oraz prezentacja dorobku projektu – spektakl i wystawa fotograficzna – po obu stronach granicy. W ramach działań artystycznych chcemy integrować Słowaków i Polaków. W Polsce spektakl i wystawę będzie można oglądnąć na Beskidzkim Święcie Małych i Dużych – 13.06.2014 r. w Domu Żołnierza.  
Program Festiwalu na stronie poniżej.

Strona Festiwalu: http://www.euroregion-beskidy.pl/pl/

Strona projektu NASZA SZTUKA – NASZA INTEGRACJA: http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/nasza-sztuka-nasza-integracja/

 

Pl_SK Euroregion unia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony