Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Informacja o rekrutacji do spółdzielni socjalnych

Rekrutacja do spółdzielni socjalnych w ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”
Zapraszamy osoby fizyczne zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnych do składania formularzy rekrutacyjnych od dnia 7 sierpnia 2012 r. do dnia 17 sierpnia 2012 r.

Rekrutacja będzie prowadzona w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Następujące wzory dokumentów zgłoszeniowych są dostępne w wersji papierowej w Inkubatorach Społecznej Przedsiębiorczości oraz w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub na stronie projektu www.inkubatory.slask.pl:
regulamin rekrutacji uczestników/uczestniczek >>,
formularz rekrutacyjny dla kandydatów/kandydatek ubiegających się o udział w projekcie >>,
regulamin przyznawania środków finansowych >>,
karta oceny formularza rekrutacyjnego >>.

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać w następujący sposób:
•Osobiście w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki„ (BSA „Teatr Grodzki”) w Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej 13, 1 piętro, pokój nr 128,
•Pocztą lub kurierem w kopercie z dopiskiem „Spółdzielnia Socjalna” na ww. adres.

UWAGA! Decyduje data wpływu poczty do BSA „Teatr Grodzki”.

Jeśli mieszkasz na terenie województwa śląskiego i spełniasz jeden z poniższych warunków:
• pozostajesz bez pracy
• masz orzeczenie o niepełnosprawności
• jesteś osobą bezdomną
• wychodzisz z nałogu – uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
• cierpisz na chorobę psychiczną
• wychodzisz z zakładu karnego
• jesteś uchodźcą

Jeśli czujesz, że sektor ekonomii społecznej to miejsce dla Ciebie – skontaktuj się z nami! W ramach projektu powstaną 3 spółdzielnie socjalne: dwie przy wsparciu Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki”, jedna z pomocą Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. Zrekrutowanych zostanie 19 osób, z których 15 otrzyma wsparcie finansowe na rozwój działalności w formie spółdzielni socjalnych.

Osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnych zapraszamy po szczegółowe informacje do naszych Inkubatorów, na stronę internetową projektu: www.inkubatory.slask.pl oraz do bezpośredniego kontaktu z coachem spółdzielni socjalnych: praca@teatrgrodzki.pl lub tel.: 693 887 115.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                               

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony