Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

KONFERENCJA PRASOWA W „TEATRZE GRODZKIM”

15 listopada (wtorek) 2011, godz. 12.30
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
Ul. Sempołowskiej 13, Bielsko-Biała 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu inaugurującym realizację nowego projektu Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego  „Teatr Grodzki” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Grundtvig (Uczenie się przez całe życie). Projekt nosi tytuł „Bibliodrama jako sposób edukacji międzykulturowej osób dorosłych” i jest autorskim przedsięwzięciem „Teatru Grodzkiego”, które w konkursie Grundtviga  znalazło się wśród 55 wyróżnionych wniosków nadesłanych z całej Europy (342 zgłoszone propozycje).

 
Główny cel projektu to promowanie i kształtowanie postaw otwartych na inne kultury, wyznania i postawy światopoglądowe poprzez wspólne działania organizacji z krajów reprezentujących różne tradycje religijne: chrześcijaństwo, judaizm i islam.
Działania projektu obejmują:
– opracowanie i realizację programu warsztatów pilotażowych dla edukatorów i trenerów, program zakłada wykorzystanie bibliodramy – unikalnej metody analizowania tekstów biblijnych – w edukacji interkulturowej,
– organizację międzynarodowych spotkań i wydarzeń: konferencji i szkoleń,
– wydanie dwóch publikacji prezentujących osiągnięcia projektu – książki oraz materiału filmowego.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele organizacji partnerskich:
The Elijah Interfaith Institute – Jerozolima, Izrael
Church Forum Foundation – Budapeszt, Węgry
ReykjavikAcademy–Reykjavik, Islandia
KocaeliUniversity– Kocaeli, Turcja
Placówka Kształcenia Ustawicznego EST – Wadowice, Polska 

Spotkanie połączone jest z lunchem. Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 14 listopada 2011
biuro@teatrgrodzki.pl tel. 33 4975655 w.26

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony