Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Oddaj głos na „Teatr Grodzki”

Zachęcamy Was do głosowania w Konkursie na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.
Oddaj swój głos: www.konkurs-es.pl (zakładka GŁOSOWANIE PUBLICZNOŚCI)

Więcej informacji o Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”

 

Do udziału w konkursie mogły się zgłosić podmioty ekonomii społecznej (zwane dalej przedsiębiorstwami społecznymi), których siedziby znajdują się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:
a) Stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej
b) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące działalność gospodarczą, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej
c) Spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych
d) Spółdzielnie socjalne, spółdzielnie osób prawnych
e) Spółki kapitałowe (akcyjne i z o.o.) które w aktach założycielskich wprowadziły zapisy o prowadzeniu działalności w celach społecznych oraz o przeznaczaniu zysków na cele społeczne, a także klauzulę o zakazie dystrybucji zysku pomiędzy udziałowców, pracowników, zarząd, etc.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony