Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WE FLORENCJI

W dniach 14-15 listopada 2014 w stolicy Toskanii miała miejsce międzynarodowa konferencja zorganizowana w ramach projektu „ARTES – Sztuka wspomagająca edukację i integrację społeczną” (Art as a Vehicle for Education and Social Inclusion) współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Więcej o projekcie: http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/artes/ oraz http://artescommunity.eu/

Wydarzenie zostało zorganizowane w Instytucie Studiów Międzynarodowych (International Studies Institute) w zabytkowym florenckim Palazzo Rucellai pod patronatem lokalnych i regionalnych władz: Regione Toscana, Provincia di Firenze i Comune di Firenze. Było poświęcone dyskusji i wymianie doświadczeń na temat wykorzystania sztuki i działań twórczych w różnych dziedzinach edukacji. Impreza zgromadziła około 80 osób – edukatorów, artystów, pracowników naukowych i kadrę organizacji pozarządowych z kilkunastu krajów Europy, między innymi z Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Węgier, Francji, Danii, Słowacji, Holandii, Islandii i Grecji, a także z USA.

W pierwszym dniu konferencji miała miejsce sesja plenarna obejmująca 13 prezentacji w trzech kategoriach tematycznych: „Sztuka i Edukacja”, „Metody kreatywne w edukacji międzykulturowej i w działaniach na rzecz integracji społecznej” oraz „Edukacja przez sztukę i nowe technologie”. Drugi dzień spotkania miał charakter warsztatowy. Reprezentanci organizacji partnerskich, a także zaproszeni przez nich eksperci poprowadzili zajęcia poświęcone wybranym działaniom artystycznym wspierającym edukację. Tematem warsztatu przygotowanego przez Teatr Grodzki było wykorzystanie bibliodramy i elementów sztuki lalkarskiej w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym (prowadzenie: Maria Schejbal). Oprócz pracowników stowarzyszenia w imprezie wzięła udział siedmioosobowa grupa przedstawicieli bielskiego świata kultury i edukacji. Konferencję zakończyło wystąpienie Jolanty Kajmowicz-Sopickiej z Teatru Grodzkiego – koordynatora projektu ARTES.

Catalogue >>

Conference programme >>

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony