Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Nowe projekty europejskie Teatru Grodzkiego

Na początku nowego sezonu teatralnego nasze stowarzyszenie rozpoczyna realizację dwóch przedsięwzięć edukacyjno-artystycznych we współpracy z organizacjami z siedmiu krajów europejskich.

16 września zaczął się projekt pod nazwą „RAPPORT. Refugee Arts with Participants and Practitioners Open to integRaTion”, który dotyczy angażowania do aktywności twórczej emigrantów, uchodźców oraz mieszkańców lokalnych społeczności w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Szwecji. Autorem i koordynatorem inicjatywy jest wieloletni partner Teatru Grodzkiego – Teatr acta z Bristolu. W ramach projektu we wszystkich krajach partnerskich prowadzone będą między innymi warsztaty teatralne służące celom integracji społecznej i poprawie sytuacji osób, które z różnych powodów znalazły się w obcym dla swojej kultury miejscu.

4 listopada rozpocznie się natomiast realizacja projektu zatytułowanego „RESTORE. REcognition of the Social Theatre Operator as a professional to tackle the Risk of social Exclusion”. Uczestniczą w nim – obok Teatru Grodzkiego – organizacje z Włoch, Słowenii, Hiszpanii, Irlandii oraz Portugalii. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację różnorodnych działań podejmowanych w ramach amatorskiego ruchu teatralnego, zwłaszcza o charakterze społecznym oraz wypromowanie nowego zawodowego profilu – Instruktora Teatru Społecznego (social theatre operator). Autorem inicjatywy jest organizacja Oltre le Parole z Rzymu, a koordynatorem Teatr Smashing Times z Dublina.

O działaniach podejmowanych w obu projektach będziemy informować w kolejnych postach, w miarę postępu ich realizacji.

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony