Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Patronat honorowy Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej

Kancelaria Prezydenta poinformowała Stowarzyszenie „Teatr Grodzki”, że Pani Prezydentowa Anna Komorowska wyraziła zgodę na objęcie honorowym patronatem projektu pn. „Edukator – promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych”! 

Jesteśmy dumni, że doceniono nasze działania na rzecz likwidacji barier w dostępie do edukacji osób niepełnosprawnych.

Patronat honorowy Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej:

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony