Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Podręcznik CMI2 – jak wykorzystać aplikacje w praktyce.

COUNT ME IN TOO-1

Projekt „Weź i mnie pod uwagę!” (Count Mi In Too, CMI2) dobiegł końca, przynosząc wymierne efekty, które przerosły oczekiwania tworzących go partnerów starających się stworzyć nowatorską metodologię pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu zbudowano generator prostych aplikacji instruktażowych, a także bank takich aplikacji oraz towarzyszących im modułów dydaktycznych (e-learningowych). Na końcowym etapie projektu, partnerzy zredagowali podręcznik metodyczny (http://teatrgrodzki.pl//wp-content/uploads/2017/10/COUNT-ME-IN-TOO.pdf) omawiający metodologię szkoleniową, pedagogiczne i edukacyjne kompetencje kluczowe dla osób o szczególnych potrzebach, generator aplikacji, wykorzystanie aplikacji w praktyce oraz to, jak generator może być używany w szkoleniu młodych ludzi z grup defaworyzowanych. Publikacja ta jest wyjątkowa także dlatego, że prolog do niej napisał pan Ádám Kósa, pierwszy niesłyszący członek Parlamentu Europejskiego używający do komunikacji języka migowego. Wierzymy, że podręcznik oraz pozostałe zasoby edukacyjne projektu CMI2 przyczynią się do wyrównania szans osób z problemami w uczeniu się i pomogą im odnieść sukces zawodowy.  

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.cmi2.eu

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony