Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji

ZAPROSZENIE

Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej
serdecznie zaprasza na szkolenie nt.
„Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji – dotacje, konkursy, źródła alternatywne”

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy i pracowników.

Szkolenie odbędzie się w dn. 16.04.2013 r. w godz. 9:00 – 18:00

Program obejmował będzie następujące zagadnienia:

  1. Potencjalne źródła finansowania organizacji: fundraising, zbiórki publiczne, działalność odpłatna i gospodarcza, 1% OPP, nawiązki sądowe, darowizny od sponsorów.
  2. Potencjalne źródła finansowania organizacji: granty – przegląd aktualnie dostępnych funduszy, gdzie poszukiwać informacji.
  3. Potencjalne źródła finansowania organizacji: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zasady pozyskiwania.
  4. Potencjalne źródła finansowania organizacji: PO FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
  5. Jak przygotować się do zdobycia funduszy? określenie potrzeb organizacji, potrzeb społeczności lokalnej.
  6. Jak przygotować plan zbierania funduszy? strategia działania, przygotowanie budżetu, motywacje darczyńców, określenie potencjalnych źródeł finansowania – co należy wiedzieć, opracowanie planu i harmonogramu pozyskiwania środków.
  7. Niebezpieczeństwa i pułapki czyli na co zwrócić szczególna uwagę przy realizacji projektów.

Szkolenie odbędzie się w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej, piętro I, pok. 125

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 13. Formularz zgłoszeniowy można także wysłać mailem na adres: szymik@teatrgrodzki.pl lub faksem na nr 33/496 52 19.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 12.04.2013r.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
Ukończenie szkolenia potwierdzane jest zaświadczeniem.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony