Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu

W imieniu Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” oraz
zespołu Centrum Asystentury Społecznej zapraszamy do wzięcia udziału
dodatkowej rekrutacji do projektu
„CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR”
w aktywizacji społecznej i zawodowej ON”
Osoby Niepełnosprawne,
chcące skorzystać z usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (AON).

Zgłoszenia będą przyjmowanie TELEFONICZNIE I MAILOWO od 10.02.2014 r. do  14.02.2014 r.
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
drogą telefoniczną: 661 359 933
drogą mailową: cas@asystent-on.pl

Podstawowe wymagania formalne:
1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
2. Osoby w wieku 15–64 pozostające bez zatrudnienia,
– osoby w wieku 15–64 zatrudnione lub wykonujące inne prace zarobkowe, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej.
3. Miejsce zamieszkania: gmina Bielsko-Biała lub powiat bielski lub powiat mikołowski.

Kandydaci/tki, którzy spełnią podstawowe wymagania formalne zostaną zaproszeni na indywidualny wywiad, celem przeprowadzenia diagnozy potrzeb.

Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy szczególnie niepełnosprawne kobiety.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do kandydatów/tel do końca lutego.

Rekrutacja potrwa do 14.02.2014 r., do godz. 15.00 lub do chwili zgłoszenia się 30 osób (w tym dniu rekrutacja zostanie zamknięta, o czym poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej).

Zapraszamy serdecznie!

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony