Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Rusza rekrutacja Osób Niepełnosprawnych

W imieniu  Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” oraz zespołu Centrum Asystentury Społecznej zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR” w aktywizacji społecznej i zawodowej ON”
Osoby Niepełnosprawne,
chcące skorzystać z usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (AON).

Zgłoszenia będą przyjmowanie TELEFONICZNIE I MAILOWO od 12.08.2013 r.,
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00
drogą telefoniczną: 661 359 933
drogą mailową: cas@asystent-on.pl

Podstawowe wymagania formalne:

1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne.
2. Osoby w wieku 15–64 pozostające bez zatrudnienia,
– osoby w wieku 15–64 zatrudnione lub wykonujące inne prace zarobkowe,
których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
określonego w ustawie o pomocy społecznej.
3. Miejsce zamieszkania: gmina Bielsko-Biała lub powiat bielski lub powiat
mikołowski.

Kandydaci/tki, którzy spełnią podstawowe wymagania formalne zostaną
zaproszeni na indywidualny wywiad, celem przeprowadzenia diagnozy potrzeb.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do kandydatów/tek
w drugiej połowie września.

Rekrutacja potrwa do 23.08.2013r., do godz. 14.00 lub do chwili zgłoszenia
się 80 osób (w tym dniu rekrutacja zostanie zamknięta, o czym poinformujemy
Państwa na naszej stronie internetowej).

Zapraszamy serdecznie!

Ulotka ze spotkania informacyjnego zawierająca m.in. katalog usług asystenckich: info-spotk_ON

Do pobrania >>

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony