Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

BĘDZIE CIEKAWIE, BĘDZIE WESOŁO, BĘDZIE OWOCNIE

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

dalej            dalej               ueefrr

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „NASZA SZTUKA – NASZA INTEGRACJA”. Zajęcia będą trwać do końca czerwca 2014 roku. To projekt, który zmierza do rozwoju i ożywienia wymiany kulturalnej miedzy Polską a Słowacją. Planujemy zorganizować: warsztaty teatralne i warsztaty fotograficzne, spektakle teatralne, happeningi, wycieczki, wystawę fotograficzną, wyjazdy na Słowację, plenery, imprezy integracyjne. Zapewniamy wyżywienie w trakcie warsztatów. Więcej informacji na stronie projektu www.teatrgrodzki.pl/projekty/nasza-sztuka-nasza-integracja.

_DSC8086           IMGA0373

Warunki uczestnictwa w zajęciach: uczestnicy zajęć WTZ, młodzież i osoby dorosłe niepełnosprawne, młodzież i osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Wszystkie osoby powinny mieć zameldowanie w Bielsku-Białej, bądź w jego okolicach.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt do 28.08 br. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Zapisy: Piotr Kostuchowski, tel. 33 497 56 55, 695 830 114, e- mail: kostuchowski@teatrgrodzki.pl  

Czego można się nauczyć?

Warsztaty fotograficzne. Nauczysz się jak: fotografować przyrodę, krajobraz, architekturę, wykonać portret w plenerze, unikać na zdjęciach poruszeń, nieostrości, złego naświetlenia czy nieprawidłowych kolorów, rozumieć słownictwo związane z fotografią i aparatem, robić dobre zdjęcia w różnych sytuacjach, używać komputerowych programów do obróbki zdjęć, zrobić korektę ekspozycji (rozjaśnić lub przyciemnić zdjęcia), używać lampy błyskowej (zdjęcia bez białych plam i efektu czerwonych oczu), fotografować ludzi w ruchu (np. podczas zajęć teatralnych, zabaw ludowych, wydarzeń okolicznościowych, spotkań rodzinnych), przygotować zdjęcia do wystawy. Finałem warsztatów będzie wystawa  zdjęć  wykonanych przez wszystkich uczestników warsztatów fotograficznych. Zostanie ona zaprezentowana w Polsce i na Słowacji. Nazwiska autorów prac znajdą się w katalogu wystawy.

Warsztaty teatralne. Nauczysz się jak: mówić i wyrażać gestem swoje przekonania i myśli, jak współpracować w grupie i improwizować , jak tworzyć role, jak kontrolować i ujawniać swoje emocje, jak rozwijać swoją wyobraźnię, jak tworzyć scenografię, zajęcia plastyczne, jak tworzyć teatr, jak być twórcą i ciekawie żyć. Finałem pracy będą spektakle i happeningi wystawione w Bielsku-Białej i w Namestovie. Nazwiska aktorów znajdą się na plakatach, a spektakl i happening opublikujemy na stronie internetowej.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony