Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Szkolenie nt. „KONKURENCYJNE PONOSZENIE WYDATKÓW W PROJEKTACH”

Inkubator Trzeciego Sektora -logoZAPROSZENIE
Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na szkolenie nt.
„KONKURENCYJNE PONOSZENIE WYDATKÓW W PROJEKTACH”
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych –
członków, wolontariuszy oraz pracowników.

Szkolenie odbędzie się w dn. 12 listopada 2014 r. w godzinach od 09:00 do 16:00.

Program obejmował będzie następujące zagadnienia:

Podstawy prawne ponoszenia wydatków

 • Ustawa o finansach publicznych
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych
 • Procedury konkurencyjności
 • Umowa o dofinansowanie

Zasady ponoszenia wydatków w projektach

 • zasada przejrzystości
 • zasada konkurencyjności
 • zasada równego traktowania wykonawców

Procedury ponoszenia wydatków

 • beneficjenci zobowiązani do stosowania PZP (w tym organizacje pozarządowe)
 • beneficjenci stosujący procedury konkurencyjności
 • beneficjenci stosujący procedury wewnętrzne

Przykładowe dokumentacje dotyczące ponoszenia wydatków

 • projekty finansowane ze środków UE
 • projekty ze środków zagranicznych
 • projekty finansowane ze środków krajowych

Indywidualne konsultacje

Szkolenie odbędzie się w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej, piętro 1, pok. 125.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 13.
Formularz zgłoszeniowy można także wysłać mailem na adres: szymik@teatrgrodzki.pl lub faksem na nr 33/ 496 52 19. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 7.11.2014r. o godz. 12:00

Ilość miejsc ograniczona! Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
Ukończenie szkolenia potwierdzane jest zaświadczeniem.

Formularz zgłoszeniowy (pdf) >>
Formularz zgłoszeniowy (doc) >>

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego
w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 ue1

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony