Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zapraszamy do wzięcia udziału w dodatkowej rekrutacji do projektu „CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS)

W imieniu Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” oraz zespołu Centrum Asystentury Społecznej zapraszamy do wzięcia udziału  w dodatkowej rekrutacji do projektu „CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR” w aktywizacji społecznej i zawodowej ON” Osoby Niepełnosprawne, chcące skorzystać z usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (AON).

Zgłoszenia będą przyjmowanie TELEFONICZNIE I MAILOWO od 27.10.2014 r. do  31.10.2014 r.
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
drogą telefoniczną: 661 359 933
drogą mailową: cas@asystent-on.pl

Podstawowe wymagania formalne:

  1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
  2. Osoby w wieku 15–64 pozostające bez zatrudnienia,
    – osoby w wieku 15–64 zatrudnione lub wykonujące inne prace zarobkowe, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej.
  3. Miejsce zamieszkania: gmina Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat mikołowski.

Kandydaci/tki, którzy spełnią podstawowe wymagania formalne zostaną zaproszeni na indywidualny wywiad, celem przeprowadzenia diagnozy potrzeb.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do kandydatów/tek do 5 listopada .

Rekrutacja potrwa do 31.10.2014r., do godz. 15.00 lub do chwili zgłoszenia się 15 osób (w tym dniu rekrutacja zostanie zamknięta, o czym poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej).

Zapraszamy serdecznie!

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony