Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

TEATR GRODZKI W GLASGOW – PROJEKT CC

 

projekt-cc

Trzeci miesiąc realizacji projektu „Stwórz lalkę – stwórz siebie. Teatr dla społecznej integracji” minął pod znakiem międzynarodowego szkolenia, zorganizowanego w szkockim Glasgow, gdzie siedzibę ma jeden z partnerów inicjatywy – The Citizens Theatre. W dniach 4-9 grudnia 2017 reprezentanci wszystkich organizacji partnerskich (16 osób) z Polski, Wielkiej Brytanii, Litwy, Włoch i Bułgarii pracowali wspólnie, poznając pod kierunkiem Teatru Grodzkiego metody z dziedziny sztuki lalkarskiej i psychodramy przydatne w edukacji.

Efektem warsztatowego doświadczenia było stworzenie czterech etiud lalkowych, które zostały pokazane kilkudziesięcioosobowej publiczności w ostatnim dniu zajęć.

Szkolenie ma kluczowy charakter dla realizacji całego przedsięwzięcia, ponieważ na jego bazie realizowane będą pilotażowe programy edukacyjne z trzynastoma grupami osób dorosłych znajdujących się w trudnym położeniu – między innymi chorych psychicznie, bezrobotnych, uzależnionych, bezdomnych i emigrantów.

W styczniu pilotaż rozpocznie się w Polsce i Wielkiej Brytanii, a w kolejnych miesiącach we Włoszech, Litwie i Bułgarii.

Przebieg warsztatów będzie dokumentowany opisowo i fotograficznie, a zebrany w ten sposób materiał partnerzy projektu wykorzystają do stworzenia publikacji – kompendium dobrych praktyk dla edukatorów.

Stwórz lalkę – stwórz siebie! Create a puppet – create yourself!

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (program ERASMUS+ / Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych). Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

logo_erasmus_plus

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony