Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

TEATR INTEGRACJI MA DACH !!!

tg-budowa-dachu-013

Zakończył się pierwszy etap prac nad rewitalizacją budynku brakarni w użytkowanym przez nas kompleksie dawnej fabryki sukna przy ul. Sempołowskiej 13. Na początku 2015 roku rozpoczęliśmy intensywne starania o pozyskanie funduszy na zabezpieczenie obiektu przed postępującą degradacją i groźbą zawalenia się. Dzięki kampanii crowdfundingowej, imprezom artystycznym i kulinarnym, aukcjom obrazów i naszych teatralnych lalek, powołaniu społecznego Komitetu Budowy Teatru, zaangażowaniu wolontariuszy, zbiórce publicznej i wielu innym działaniom udało nam się zgromadzić środki w wysokości 91 051,36 zł, konieczne do wykonania najpilniejszych prac. Przyszły Teatr Integracji zyskał przysłowiowy „dach nad głową”, ale przed nami wciąż jeszcze długa droga, by miejsce to stało się profesjonalną sceną dla aktorów-amatorów i miłośników sztuki scenicznej.

O postępie prac i bieżących osiągnięciach całej akcji informujemy szczegółowo na stronie internetowej poświęconej projektowi budowy teatru i prowadzonym nieprzerwanie działaniom teatralnym: www.teatr.teatrgrodzki.pl

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony