Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

WARSZTATY TEATRALNE ON-LINE W PROJEKCIE „RAPPORT”

W związku z ograniczeniami, jakie wywołuje pandemia koronawirusa, musieliśmy zrezygnować z dotychczasowej formy prowadzenia zajęć teatralnych w ramach projektu „RAPPORT. Sztuka dla społecznej integracji obcokrajowców” (http://www.teatrgrodzki.pl/rapport/). Nie oznacza to jednak utraty kontaktu z uczestnikami, ani zaprzestania twórczej aktywności! Od początku kwietnia trwają spotkania warsztatowe on-line organizowane co tydzień za pomocą Messengera i programu ZOOM.

Nasza polsko-ukraińska grupa teatralna, która jeszcze w ubiegłym roku rozpoczęła prace nad stworzeniem widowiska lalkowego skupionego na doświadczeniu wędrówki i przekraczaniu barier między ludźmi, musi teraz zmierzyć się z całkiem nowymi wyzwaniami. Uczestnicy otrzymują od nas twórcze zadania do samodzielnej realizacji podczas przymusowej domowej „kwarantanny”. Rezultaty ich działań są następnie prezentowane i omawiane podczas wspólnych wirtualnych sesji. W ten sposób członkowie grupy uczą się wykorzystywać to, co mają w bezpośrednim zasięgu, na przykład przedmioty codziennego użytku, którym nadają nowe funkcje. Potrzebne jest do tego uruchomienie wyobraźni, rozbudzona zostaje spontaniczność i kreatywność, otwiera się także przestrzeń dla refleksji i namysłu. Jednym z ćwiczeń zaproponowanych grupie było zbudowanie we własnym pokoju wieży Babel. Powstała konstrukcja z książek w różnych językach, instalacja zawieszonych na sznurkach rodzinnych zdjęć czy wieża z pudełek. Jeden z uczestników wybrał się do lasu, gdzie zbudował drewnianą drabinę prowadzącą do wodospadu. Dla większości członków grupy to doświadczenie okazało się istotnym przeżyciem, poruszyło emocje i wspomnienia. 

Nie dla wszystkich jednak udział w zajęciach on-line jest łatwy i atrakcyjny. Główny problem stanowią wyzwania techniczne, ale też opór wobec takiej formy działania i poczucie zagubienia wynikające z braku możliwości bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami i prowadzącymi. W takim przypadku sprawdzają się indywidualne rozmowy telefoniczne, pozwalające utrzymać kontakt.

Efekty naszych zajęć teatralnych on-line są dokumentowane – opisowo, filmowo i fotograficznie. Dzielimy się nimi z partnerami projektu w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Hiszpanii, dzięki czemu zachowany zostaje międzynarodowy wymiar współpracy nad wspólnym teatralnym dziełem, które ma powstać w kolejnym roku realizacji projektu. 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Założenia projektu

RAPPORT to międzynarodowa inicjatywa służąca wspieraniu i promowaniu integracji imigrantów ze społecznością kraju, w którym zamieszkali. W tym celu partnerzy wykorzystają i będą rozwijać rozmaite twórcze techniki, dzieląc się równocześnie swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.  

W realizacji projektu biorą udział cztery organizacje z czterech krajów – Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski i Szwecji. Każda z nich odwołuje się w swoich działaniach na rzecz osób zagrożonych marginalizacją do różnych dyscyplin sztuki zaangażowanej społecznie. Ich wykorzystanie ma pomóc w zwalczaniu uprzedzeń i negatywnych postaw wobec imigrantów i uchodźców, a także umożliwić wspólne świętowanie i promowanie ogólnoludzkich wartości. Będzie to możliwe dzięki prowadzeniu zajęć twórczych dla grup integracyjnych, gromadzących rodzimych mieszkańców i obcokrajowców, którzy w pierwszym roku realizacji projektu stworzą w każdym kraju partnerskim własną artystyczną prezentację. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie widowiska („BABEL”) łączącego elementy wszystkich czterech pokazów w poszczególnych krajach – teatru, tańca, filmu, sztuki lalkarskiej i multimediów.  

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony