Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Wymiana doświadczeń z UTOG

W dniach 11 – 15 lutego 2013 r. Krzysztof Kotyniewicz gościł w Ukraińskim Towarzystwie Osób Głuchych ( www.utog.org ) w Żytomierzu na Ukrainie z ramienia Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy ze stroną ukraińską oraz zapoznanie się z systemem prowadzenia kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Żytomierzu.

Program wizyty był bardzo napięty i bogaty. Podczas pobytu w Żytomierzu zapoznał się z Centrum Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, które pomaga osobom niepełnosprawnym odnaleźć się na rynku pracy, udziela im wsparcia w poszukiwaniu pracy, organizuje spotkania z pracodawcami. Odwiedził Zakłady produkcyjne zatrudniające osoby niepełnosprawne, w tym zakład produkujący podzespoły dla polskiej firmy elektrycznej, Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, gdzie miał możliwość poznać formy prowadzenia rehabilitacji. Rozmowa z Dyrektorem Ośrodka i Terapeutami pozwoliła porównać rehabilitację prowadzoną w Polsce z tą na Ukrainie. Wziął udział w wyborach miss dziewcząt głuchych z obwodu Żytomierskiego. W ostatnim dniu wizyty spotkał się z Zarządem Głównym Stowarzyszenia UTOG w Kijowie, gdzie prowadził rozmowy nt. nawiązania współpracy oraz problemach, z którymi stykają się organizacje pozarządowe działające na Ukrainie. Artykuł z prasy lokalnej >>

Wyjazd ten był pierwszym krokiem do nawiązania w przyszłości współpracy pomiędzy  Stowarzyszeniem a partnerami na Ukrainie. Dzięki wspólnym działaniom możliwa będzie wymiana doświadczeń oraz współpraca na polu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych obu krajów.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony