Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Szkolenie dla organizacji pozarządowych – ostatnie miejsca

 

 

 

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości przy
Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym TEATR GRODZKI
serdecznie zaprasza na szkolenie:

„Zamknięcie roku podatkowego i sprawozdawczość finansowa
w organizacjach pozarządowych”

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników.

Szkolenie odbędzie się 14.03.2013 r. w godzinach 9:00 – 15:00

Program obejmował będzie następujące zagadnienia:

  1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe, z uwzględnieniem regulacji szczególnych dotyczących prowadzenia wyłącznie działalności statutowej.
  2. Najważniejsze problemy dotyczące rachunkowego ujęcia realizacji celów statutowych w ramach działalności pożytku publicznego:

a)      źródła finansowania poszczególnych typów działalności organizacji – nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej;

b)      kalkulacja przychodów i kosztów w ramach działalności odpłatnej;

c)       moment przekształcenia się działalności statutowej w działalność gospodarczą;

d)      sprzedaż przedmiotów darowizny a zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

  1. Praktyczne omówienie przychodów i kosztów oraz ustalanie wyniku finansowego w organizacjach pozarządowych.
  2. Wyodrębnienie wyniku finansowego działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
  3. Szczegółowe omówienie pozycji bilansu i rachunku wyników z uwzględnieniem funduszy tworzonych przez organizacje pozarządowe.
  4. Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, z uwzględnieniem nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej 23 marca 2011r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. Nr . 80 poz. 434).
  5. Ustalanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym oraz w wariancie kalkulacyjnym a działalność statutowa i gospodarcza organizacji.
  6. Rozliczanie wyniku finansowego z lat ubiegłych.
  7. Przeznaczenie zysku oraz sposób pokrycia straty.

Szkolenie odbędzie się w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki
przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej, piętro I, p.125

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 13. Formularz zgłoszeniowy >>  można także wysłać mailem na adres: inkubator@teatrgrodzki.pl  

Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 12.03.2013 r. o godzinie 18:00 

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
W związku z dużym zainteresowaniem, w szkoleniu może wziąć udział 1 osoba z organizacji. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
Ukończenie szkolenia potwierdzane jest zaświadczeniem.

Gwarantujemy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony