Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH PSYCHODRAMA JAKO NARZĘDZIE EDUKACJI

WARSZTATACH PSYCHODRAMA

WARSZTATY BEZPŁATNE, ZAPEWNIAMY CATERING
SZCZEGÓLNIE MILE WIDZIANE SĄ OSOBY ZWIAZANE Z KSZTAŁCENIEM ZAWODOWYM OSÓB DOROSŁYCH

Psychodrama to rozległy obszar wykorzystujący środki teatralne. Więcej informacji na stronie projektu  http://www.patie.eu

Warsztaty są elementem projektu PaTiE. PSYCHODRAMA JAKO NARZĘDZIE W EDUKACJI. Będą realizowane w cyklu weekendowym. Dokładne terminy po uzgodnieniu z wszystkimi członkami grupy. Planowany termin rozpoczęcia druga połowa kwietnia. Zakres tematyczny zajęć:

 1. Wprowadzenie do psychodramy
 2. Znaczenie doświadczenia grupowego
 3. Socjometria
 4. Gry i zabawy rozgrzewkowe
 5. Granie ról
 6. Praca z symbolem
 7. Rozwiązywanie konfliktów w grupie
 8. Refleksja nad procesem grupowym

Kontakt: Piotr Kostuchowski, tel. 695 830 114, 33 497 56 55, mail: kostuchowski@teatrgrodzki.pl

 

PaTiE. PSYCHODRAMA JAKO NARZĘDZIE W EDUKACJI
(„Psychodrama as a tool in education”)

patie

Strona projektu: http://www.patie.eu

Czas realizacji projektu: październik 2014 – wrzesień 2015

Dofinansowanie: Komisja Europejska, Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation

Koordynator projektu: KEKAPER – Region of Crete, Grecja www.crete.gov.gr

Projekt powstał z inspiracji autorską inicjatywą Teatru Grodzkiego – przedsięwzięciem realizowanym w latach 2008-2010 pod hasłem „Psychodrama na edukacyjnej scenie”: http://www.potens.com.pl/summary/summary_polish.html

Głównym celem projektu jest wypracowanie i popularyzacja innowacyjnego programu szkoleniowego adresowanego do edukatorów pracujących z osobami dorosłymi w obszarze kształcenia zawodowego. Wybrane techniki psychodramatyczne stanowią punkt wyjścia do nakreślenia metodycznych założeń programu oraz do opracowania materiałów edukacyjnych.

Program obejmuje osiem szczegółowych modułów tematycznych:

 1. Wprowadzenie do psychodramy
 2. Znaczenie doświadczenia grupowego
 3. Socjometria
 4. Gry i zabawy rozgrzewkowe
 5. Granie ról
 6. Praca z symbolem
 7. Rozwiązywanie konfliktów w grupie
 8. Refleksja nad procesem grupowym

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki bierze udział w projekcie PaTiE jako partner stowarzyszony. Pozostali partnerzy to:

 • ECTE, Grecja www.ecte.gr
 • EST, Polska www.est.edu.pl
 • Centro Machiavelli, Włochy www.centromachiavelli.it
 • ALECOP, Hiszpania www.alecop.com

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony