Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zapraszamy na warsztat: „Popełniając błędy uczysz się”

Zapraszamy na warsztat: „Popełniając błędy uczysz się” dla kogo? instruktorów, edukatorów, trenerów, wystarczy mieć wygodne ubranie kiedy? 23 czerwca 2022 r. w godz. 9:30 do 12:00 prowadzący: Pascal La Delfa oraz Monica Gocilli z Oltre le Parole (Włochy)
Gdzie? Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, ul. Sempołowskiej 13, Bielsko- Biała.

Zgłoszenia poprzez formularz: https://forms.gle/xE556ysGjqx3bzDv7

Warsztat oparty na „prawie do popełniania błędów”, które jest jednym z fundamentów podejścia szkoleniowego Oltre le Parole.

We współczesnym społeczeństwie pozory i doskonałość wydają się być powszechnym sposobem życia; my twierdzimy, że należne każdemu „prawo do popełniania błędów” umożliwia doskonalenie się, jeśli jednocześnie zawiesi się osądzanie działań innych osób.

Warsztaty są urozmaicone bardzo prostymi zajęciami praktycznymi; to „gry”, częściowo zapożyczone z teatru, częściowo z zajęć na rzecz integracji, włączania osób zagrożonych wykluczeniem i aktywnych relacji. Prezentowane metody wypróbowaliśmy podczas wieloletniej działalności z licznymi i zróżnicowanymi grupami. Były to nie tylko grupy teatralne, ale także nauczyciele, edukatorzy, pracownicy socjalni, menedżerowie i personel firm, oraz ścieżki integracyjne realizowane w kontekstach społecznej niestabilności lub dyskomfortu.
Zaplanowane działania warsztatowe dotyczą kluczowych punktów takich jak:

 • WPŁYW EMOCJONALNY
 • BRAK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA
 • DEZORIENTACJA
 • PODATNOŚĆ NA ZRANIENIE
 • AKCEPTACJA
 • PRZYSTOSOWANIE
 • DZIELENIE SIĘ
 • CEL WARSZTATÓW: uświadomienie sobie własnych i grupowych mechanizmów.

CELE DODATKOWE:

 • DOSTRZEGANIE POZYTYWNEJ STRONY
 • UWZGLĘDNIANIE RÓŻNYCH PUNKTÓW WIDZENIA
 • ODRÓŻNIANIE LEKKOŚCI OD POWIERZCHOWNOŚCI
 • ROZWIJANIE EMPATII I ROZUMIENIA INNYCH
 • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
 • UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE BUDUJĄCE DOBRE RELACJE INTERPERSONALNE
 • KONTROLA IMPULSÓW I EMOCJI
 • ROZWÓJ KREATYWNOŚCI

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony