Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zaproszenie do składania ofert – doradcy zawodowi

www.poradnictwo-socjodynamiczne.pl

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne ”Teatr Grodzki” ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu dokonania wyboru doradców zawodowych świadczących usługi poradnictwa metodą socjodynamiczną na rzecz osób nieaktywnych i bezrobotnych w wieku 50+. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 640 godzin usług (wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu) w charakterze doradców zawodowych, zakładając że jedna osoba zrealizuje nie więcej niż 80 godzin (CPV: 85312320-8) w ramach projektu „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Usługi świadczone będą na rzecz osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, wybranych w drodze rekrutacji. Docelowo przewidziane jest zaangażowanie 8 doradców na okres od 13 października 2014r. do 15 czerwca 2015r. Maksymalne zaangażowanie doradcy w projekcie wynosi 80 godzin przez cały okres realizacji usług doradczych. Prosimy o przesyłanie ofert do 06.10.2014 r. do godz. 12.00. Osobiście, pocztą, kurierem na adres: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała (pokój 128, 1 piętro) Osobiste składanie ofert odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00. Szczegóły oferty poniżej: Zapytanie_ofertowe (pdf) >> Zapytanie_ofertowe (doc) >>

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony