Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zaproszenie na szkolenie

ZAPROSZENIE 

Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej
serdecznie zaprasza na szkolenie
„Aspekty prawno-finansowe działalności stowarzyszeń i fundacji”

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników.

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni:
28.09.2012 r. w godzinach 16:00 – 19:00
29.09.2012 r. w godzinach 09:00 – 15:00

Program obejmował będzie następujące zagadnienia:

  1. Jakie dokumenty powinna posiadać organizacja: rachunkowe,  podatkowe, dokumentacja wewnętrzna organizacji,  dokumentacja pracownicza.
  2. Sprawozdawczość finansowa:  bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa.
  3. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości: deklaracje podatkowe, terminy               sporządzania sprawozdań, obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań.
  4. Księgowość w organizacji: co to jest rachunkowość  i jak ją prowadzić, polityka rachunkowości.
  5. Różnice w powadzeniu księgowości w zależności od prowadzenia lub nieprowadzenia  działalności gospodarczej przez organizację.
  6. Plan kont organizacji – konstruowanie planu kont.

Szkolenie odbędzie się w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki przy
ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej, piętro I, p.125

Szkolenie poprowadzi Bożena Dudzic.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 13. Formularz zgłoszeniowy >>  można także wysłać mailem na adres: szymik@teatrgrodzki.pl lub faksem na nr 33/496 52 19.

Złożenie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem na obydwa dni. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 27 września 2012 o godzinie 12:00.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                             

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony