Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Serdecznie zapraszamy

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych na szkolenie
pt. „Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji”

Szkolenie odbędzie się 9 – 10 maja 2012 r. w godzinach 09:00 – 14:00

Szkolenie poprowadzi Marcin Sobaszek

Doradca i trener. Od 13 lat zaangażowany w rozwój sektora organizacji pozarządowych. Współtwórca RCWIP (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – pierwszy ośrodek wsparcia dla NGO na Dolnym Śląsku). Właściciel firmy szkoleniowej i studia filmowego – 7 lat na rynku szkoleniowym. Wiceprezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Ducha Gór” które skupia 5 gmin i ponad 60 partnerów społecznych, samorządowych i biznesowych. Współtwórca programu promocji produktów lokalnych w kotlinie jeleniogórskiej. Prezes Fundacji Obrazy Bez Granic. Członek stowarzyszenia STOP (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych), Producent filmów promocyjnych i reklamowych. Autor scenariuszy i reżyser, czasami aktor. Specjalista ds. funduszy UE.

Miejsce szkolenia: siedziba Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13, piętro I, sala 125

Przedstawicieli zainteresowanych organizacji prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego >> za pośrednictwem e-maila na szymik@teatrgrodzki.pl do dnia 7 maja 2012 roku

Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Ukończenie szkolenia potwierdzane jest zaświadczeniem.

Więcej informacji pod numerem telefonu 033 / 496 52 19 i na www.teatrgrodzki.pl

Serdecznie zapraszamy !

 

PLAN SZKOLENIA

I Dzień (9:00) Powitanie, przedstawienie się, wprowadzenie do tematyki. Potencjalne źródła finansowania organizacji: fundraising, zbiórki publiczne, działalność odpłatna i gospodarcza, 1% OPP, nawiązki sądowe, darowizny od sponsorów
Przerwa kawowa
Potencjalne źródła finansowania organizacji: granty – przegląd aktualnie dostępnych funduszy, gdzie poszukiwać informacji.
Lunch
Potencjalne źródła finansowania organizacji: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zasady pozyskiwania. Potencjalne źródła finansowania organizacji: PO FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
Podsumowanie (14:00)

II Dzień (9:00) Przypomnienie wiadomości z poprzedniego dnia. Jak przygotować się do zdobycia funduszy? określenie potrzeb organizacji, potrzeb społeczności lokalnej.
Przerwa kawowa
Jak przygotować plan zbierania funduszy? strategia działania.
Lunch
Jak przygotować plan zbierania funduszy? cd. przygotowanie budżetu, motywacje darczyńców, określenie potencjalnych źródeł finansowania – co należy wiedzieć, opracowanie planu i harmonogramu pozyskiwania środków. Niebezpieczeństwa i pułapki czyli na co zwrócić szczególna uwagę przy realizacji projektów.
Zakończenie (14:00) 


 

 

 

Projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony