Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zapytanie ofertowe

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na opracowanie treści wykładu, przygotowanie treści materiałów wykładowych, a także przeprowadzenie wykładu z zakresu tworzenia spółdzielni socjalnej przez podmioty ekonomii społecznej.

Ofertę należy złożyć w terminie do 20 października 2015 r. do godziny 10.00:

  • pocztą elektroniczną na adres owes@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 20.10.2015r.

Treść zamówienia »

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony