Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zapytanie ofertowe

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, organizując wizytę studyjną pt. „Wioski tematyczne- sposób na ekonomizację i rozwój”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej dot.:

Termin składania ofert 14 czerwca 2016 r. na adres e-mailowy: animator@teatrgrodzki.pl

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony