Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Uruchomienie zapytania ofertowe w sprawie zamówienia publicznego nr 5 w ramach projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego przez Unię Europejską (Podziałanie 9.1.5 RPO WSL) na świadczenie usług Asystenta Osób Niepełnosprawnych 7.06.017

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”logo Fundacja

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne ” Teatr Grodzki” ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 9600 godzin usług w charakterze Asystentów/tek Osób Niepełnosprawnych (dla około 25 niepełnosprawnych Projektu), zakładając że jedna osoba zrealizuje średnio 960  godzin (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX,  dla działania: 9.1 Aktywna integracja dla Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.


Docelowo przewidziane jest zaangażowanie 10 asystentów na okres od  1 lipca 2016 r. i nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r. Maksymalne zaangażowanie asystenta w projekcie wynosi 960 godzin (średnio 40 godzin miesięcznie)  przez cały okres realizacji usług asystenckich. Usługi będą świadczone na rzecz maksymalnie 50 uczestników projektu.

Prosimy o przesłanie ofert  w formie papierowej do 17.06.2016 r. (piątek) do godz. 14.00. Liczy się data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Osobiste składanie ofert odbywa się w godzinach 9.00-15.00, w sekretariacie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” (Sekretariat: pokój nr 116).

Szczegóły oferty:
Zapytanie ofertowe (pdf) >>
Formularz zgłoszeniowy (pdf) >>
Formularz zgłoszeniowy (doc) >>

logotypy-ue

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony