Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Światowy Tydzień Międzywyznaniowej Harmonii

W ramach obchodów Tygodnia (1-7 lutego 2014 r.) przedstawiciele Teatru Grodzkiego – Maria Schejbal i Piotr Kostuchowski poprowadzili warsztat bibliodramatyczny zorganizowany przez Polską Fundację Sufich im. Dżelaladdina Rumiego ( www.sufi.org.pl ) oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Nowy newsletter

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera  ukazującego się w ramach Inkubatora Trzeciego Sektora prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie.
(01.31.2014) >>   Miłej lektury!

Nieodpłatne wsparcie coachingowo-szkoleniowego

Mobilny Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „TEATR GRODZKI” zaprasza podmioty ekonomii społecznej zainteresowane prowadzeniem działalności odpłatnej pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia coachingowo-szkoleniowego.

Co oferujemy?

Wsparcie obejmuje: dokonanie analizy podmiotu, zwłaszcza pod kątem potencjału organizacji i szans na realizację planowanej działalności, opracowanie planu przygotowania podmiotu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności odpłatnej/gospodarczej, przeprowadzenie cyklu spotkań coachingowych, doradczych i/lub szkoleniowych (min. 6), obejmujących m.in. następujące zagadnienia: prawne, organizacyjne, finansowe i księgowe aspekty związane z prowadzeniem działalności odpłatnej/gospodarczej, analiza rynku, marketing, tworzenie biznes planu, poszukiwanie źródeł dofinansowania działalności odpłatnej/gospodarczej, wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna, opcjonalnie udział w wizycie studyjnej obejmującej poznania praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów prowadzących działania biznesowe.

Dla kogo? O uzyskanie wsparcia mogą ubiegać się wszystkie zarejestrowane podmioty ekonomii społecznej (w tym, m.in. stowarzyszenia, fundacje), posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jak się zgłosić? Rekrutacja na rok 2014 trwa do 31 stycznia 2014 r. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego >>, który należy przesłać drogą elektroniczną na e-mail: inkubator@teatrgrodzki.pl lub złożyć w siedzibie ISP, ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej. W pierwszej kolejności zostaną wybrane 3 organizacje, których motywacja do skorzystania ze wsparcia oraz pomysły na działania biznesowe będą najlepiej opisane i uzasadnione w formularzu zgłoszeniowym.

Wsparcie jest realizowane w ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

BIBLIODRAMA W EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ 2 LUTEGO 2014 – WARSZAWA

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki oraz Polska Fundacja Sufich i Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego zapraszają na warsztat poświęcony wykorzystaniu technik bibliodramatycznych w refleksji nad różnorodnością kulturową i religijną współczesnego świata.

Informacje, zgłoszenia – Andrzej Saramowicz: saramowicz@gmail.com

Warsztat – ulotka >>

Udział w warsztacie jest bezpłatny!

Pokonaj strach, żyj w zgodzie ze sobą – bądź aktywny

Wywiad z Marią Egielman

Marysiu, powiedz, czym zajmujesz się na co dzień?

Na co dzień robię wiele rzeczy, działam w różnych obszarach związanych z nauczaniem i sztuką. Od niedawna jestem związana z Fundacją wspierającą psy pracujące. Prowadzę także warsztaty edukacyjne dla młodzieży. Priorytetowo traktuję jednak studia psychologiczne. Skończyłam psychologię w Anglii, a w Polsce dostałam się na studia doktoranckie. Trafiłam na osobę, która ma podobne zainteresowania jak ja, stąd moja decyzja. Równolegle poszukiwałam w innym obszarze, społecznym, by działania miały konkretne przełożenia na realną pomoc. W ten sposób trafiłam na projekty edukacyjne, np. wdrażanie konkretnej metody zagranicznej na grunt polski. Uznałam, że najkorzystniej będzie połączyć studia teoretyczne z pracą praktyczną.

Nowy newsletter

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera  ukazującego się w ramach Inkubatora Trzeciego Sektora prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie. (12.2013/1.2014) >>   Miłej lektury!

swieta_teatr

Prezentacja nowych międzynarodowych projektów Stowarzyszenia

W dniu 27.11.2013 w siedzibie Stowarzyszenia Teatr Grodzki miała miejsce prezentacja nowych, dwuletnich projektów, w które jesteśmy zaangażowani: „THEATRE as empowerment methodology for IVET” (Teatr jako metodyka wspomagająca w szkoleniach zawodowych) oraz „Grey matters” (Seniorzy są ważni) dofinansowanych ze środków Komisji Europejskiej, program Uczenie się przez całe życie. Agnieszka Ginko-Humphries, koordynator polskich działań w obu inicjatywach, przestawiła ich cele kadrze organizacji z sześciu krajów europejskich Polska, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Dania i Węgry podczas seminarium kontaktowego projektu ARTES. Oba projekty zostały opisane w broszurze wydrukowanej dla uczestników seminarium – „Power of art – successful Project stories”. www.teatrgrodzki.pl/wp-content/uploads/2013/08/the_seminar_brochure.pdf

Projekt „THEATRE” ma na celu upowszechnienie w Polsce włoskich metod teatru aktywizującego, które prowadzą do większej aktywności społecznej i zawodowej. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla młodych osób, które nie mają wykształcenia zawodowego, w tym niepełnosprawnych oraz dla kadry organizacji edukacyjnych i pomocy społecznej. www.teatrgrodzki.pl/projekty/theatre

Projekt „Grey matters” (Seniorzy są ważni) ma charakter międzynarodowego przedsięwzięcia kulturalnego, które służy wzmocnieniu amatorskiego ruchu teatralnego angażującego osoby starsze i niepełnosprawne. www.teatrgrodzki.pl/projekty/siwi-gora