GoldenLine GoldenLine
Menu

Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Konferencja w Kozach – Przemoc to niemoc

W dniu 19 listopada 2013 roku w Domu Kultury w Kozach odbędzie się konferencja „Przemoc to niemoc” poświęcona profilaktyce problemu przemocy. W związku z tym zapraszamy przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, sądownictwa, policji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Gminy Kozy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
Konferencja organizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku-Białej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy

Program Konferencji >>

FESTIVAL AKCENT 2013 – Teatr Grodzki w Pradze

W dniach 13-18 listopada 2013 w Teatrze ARCHA w Pradze miał miejsce międzynarodowy festiwal „teatru z przekazem” połączony z konferencją pod hasłem „Teatr radykalny wczoraj i dziś” www.akcentfestival.eu/2013cz. W wydarzeniu brali udział artyści, badacze i animatorzy kultury z różnych stron świata – z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz z Holandii, Szwecji, Chorwacji, Niemiec, Chile, Chin i Argentyny.

Teatr Grodzki został zaproszony do prezentacji działań twórczych realizowanych przez nasze stowarzyszenie i do zabrania głosu podczas konferencyjnej dyskusji. Pokazane zostały fragmenty filmowych reportaży z realizacji widowisk „Czarodziejska góra oraz kilka faktów z życia M” i „Podróż naszych marzeń”, a także z przebiegu polsko-niemieckiej wymiany artystycznej, która odbyła się w siedzibie stowarzyszenia w październiku 2012 roku. Uczestnicy prezentacji mieli także okazję spróbować swoich sił w animowaniu lalki wykonanej z folii malarskiej.

Stowarzyszenie reprezentowali Maria Schejbal i Krzysztof Tusiewicz.

Nowy newsletter

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera  ukazującego się w ramach Inkubatora Trzeciego Sektora prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie. (31.10.2013) >> Miłej lektury!

Nieodpłatnego wsparcia coachingowo-szkoleniowego.

Mobilny Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „TEATR GRODZKI” zaprasza podmioty ekonomii społecznej zainteresowane prowadzeniem działalności odpłatnej pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia coachingowo-szkoleniowego.

Co oferujemy?

Wsparcie obejmuje: - dokonanie analizy podmiotu, zwłaszcza pod kątem potencjału organizacji i szans na realizację planowanej działalności, - opracowanie planu przygotowania podmiotu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności odpłatnej/gospodarczej, - przeprowadzenie cyklu spotkań coachingowych, doradczych i/lub szkoleniowych (min. 6), obejmujących m.in. następujące zagadnienia: prawne, organizacyjne, finansowe i księgowe aspekty związane z prowadzeniem działalności odpłatnej/gospodarczej, analiza rynku, marketing, tworzenie biznes planu, poszukiwanie źródeł dofinansowania działalności odpłatnej/gospodarczej, - wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna, - opcjonalnie udział w wizycie studyjnej obejmującej poznania praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów prowadzących działania biznesowe.

Dla kogo? O uzyskanie wsparcia mogą ubiegać się wszystkie zarejestrowane podmioty ekonomii społecznej (w tym, m.in. stowarzyszenia, fundacje), posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jak się zgłosić? Rekrutacja na rok 2013 trwa do 01.12.2013 r. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać drogą elektroniczną na e-mail: inkubator@teatrgrodzki.pl lub złożyć w siedzibie ISP, ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej. W pierwszej kolejności zostaną wybrane 3 organizacje, których motywacja do skorzystania ze wsparcia oraz pomysły na działania biznesowe będą najlepiej opisane i uzasadnione w formularzu zgłoszeniowym.

Wsparcie jest realizowane w ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

                                                   

Transmisja z Sejmu – konferencja w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej”

Zapraszamy do obejrzenia!
www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#FB63FAA4A7CAE093C1257BF600372D52

Trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„Człowiek, kwiaty, owoce” – praca Anity Wiewióry zdobyła III miejsce
w kategorii rysunek i grafika w ramach XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.

– Narysowałam dwa duże i kilkanaście małych drzew. Wszystkie mają okrągłe kolorowe liście. Małe drzewka tworzą piętrowy las. Pod nimi napisałam wiersz – powiedziała autorka nagrodzonej pracy.

Anita jest uczestniczką Warsztatu Terapii Zajęciowej JESTEŚ POTRZEBNY! Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI. Pracę wykonała pod kierunkiem instruktorki pracowni artterapii Katarzyny Gwiżdż.

Rozdanie nagród odbyło się 1 października w Zamku Królewskim
w Warszawie.

Redakcja „Tornado”

Nowy newsletter

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera  ukazującego się w ramach Inkubatora Trzeciego Sektora prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie. (27.09.2013) >> Miłej lektury!

Promocja podręczników SUVOT – mniam!

16.09.2013 w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki odbyła się prezentacja bezpłatnych podręczników międzynarodowego projektu SUVOT z kursem gotowania dla osób z trudnościami w nauce oraz treningiem umiejętności społecznych poprzez ćwiczenia teatralne i socjodramatyczne. Po prezentacji, na której zebrało się ok. 30 pracowników oświaty, pomocy społecznej oraz organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym, odbyła się degustacja hiszpańskich, niemieckich i słoweńskich przystawek (przepisy z podręcznika SUVOT). Spotkanie zakończyły warsztaty teatralne i dramowe dla trenerów i nauczycieli pracujących z osobami niepełnosprawnymi lub potrzebującymi wsparcia. Poprowadziła je Maria Schejbal, autorka programu rozwoju umiejętności społecznych poprzez teatr i dramę.

dg-edukacja-i-kultura        suwot     mkidn

Relacja ze spotkania w Gościu niedzielnym:
http://bielsko.gosc.pl/doc/1708774.Od-tarty-szpinakowej-do-pracy

Galeria zdjęć Gościa niedzielnego:
http://bielsko.gosc.pl/gal/pokaz/1708741.Kulinaria-i-teatr-w-BielskuBialej/5#gt

Kurs gotowania oraz ćwiczenia teatralne rozwijające umiejętności potrzebne w pracy i życiu społecznym zostały opublikowane w podręczniku SUVOT dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej, program Uczenie się przez całe życie. Ćwiczenia teatralne rozwijające umiejętności społeczne zostały dodatkowo opublikowane w książce DROGA dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt TEATR AMATORSKI).

Przeczytaj publikację DROGA Marii Schejbal.
www.teatrgrodzki.pl/projekty/teatr-amatorski/