GoldenLine GoldenLine
Menu

Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Nowy newsletter

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera  ukazującego się w ramach Inkubatora Trzeciego Sektora prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie. (31.10.2013) >> Miłej lektury!

Nieodpłatnego wsparcia coachingowo-szkoleniowego.

Mobilny Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „TEATR GRODZKI” zaprasza podmioty ekonomii społecznej zainteresowane prowadzeniem działalności odpłatnej pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia coachingowo-szkoleniowego.

Co oferujemy?

Wsparcie obejmuje: - dokonanie analizy podmiotu, zwłaszcza pod kątem potencjału organizacji i szans na realizację planowanej działalności, - opracowanie planu przygotowania podmiotu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności odpłatnej/gospodarczej, - przeprowadzenie cyklu spotkań coachingowych, doradczych i/lub szkoleniowych (min. 6), obejmujących m.in. następujące zagadnienia: prawne, organizacyjne, finansowe i księgowe aspekty związane z prowadzeniem działalności odpłatnej/gospodarczej, analiza rynku, marketing, tworzenie biznes planu, poszukiwanie źródeł dofinansowania działalności odpłatnej/gospodarczej, - wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna, - opcjonalnie udział w wizycie studyjnej obejmującej poznania praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów prowadzących działania biznesowe.

Dla kogo? O uzyskanie wsparcia mogą ubiegać się wszystkie zarejestrowane podmioty ekonomii społecznej (w tym, m.in. stowarzyszenia, fundacje), posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jak się zgłosić? Rekrutacja na rok 2013 trwa do 01.12.2013 r. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać drogą elektroniczną na e-mail: inkubator@teatrgrodzki.pl lub złożyć w siedzibie ISP, ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej. W pierwszej kolejności zostaną wybrane 3 organizacje, których motywacja do skorzystania ze wsparcia oraz pomysły na działania biznesowe będą najlepiej opisane i uzasadnione w formularzu zgłoszeniowym.

Wsparcie jest realizowane w ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

                                                   

Transmisja z Sejmu – konferencja w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej”

Zapraszamy do obejrzenia!
www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#FB63FAA4A7CAE093C1257BF600372D52

Trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„Człowiek, kwiaty, owoce” – praca Anity Wiewióry zdobyła III miejsce
w kategorii rysunek i grafika w ramach XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.

– Narysowałam dwa duże i kilkanaście małych drzew. Wszystkie mają okrągłe kolorowe liście. Małe drzewka tworzą piętrowy las. Pod nimi napisałam wiersz – powiedziała autorka nagrodzonej pracy.

Anita jest uczestniczką Warsztatu Terapii Zajęciowej JESTEŚ POTRZEBNY! Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI. Pracę wykonała pod kierunkiem instruktorki pracowni artterapii Katarzyny Gwiżdż.

Rozdanie nagród odbyło się 1 października w Zamku Królewskim
w Warszawie.

Redakcja „Tornado”

Nowy newsletter

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera  ukazującego się w ramach Inkubatora Trzeciego Sektora prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie. (27.09.2013) >> Miłej lektury!

Promocja podręczników SUVOT – mniam!

16.09.2013 w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki odbyła się prezentacja bezpłatnych podręczników międzynarodowego projektu SUVOT z kursem gotowania dla osób z trudnościami w nauce oraz treningiem umiejętności społecznych poprzez ćwiczenia teatralne i socjodramatyczne. Po prezentacji, na której zebrało się ok. 30 pracowników oświaty, pomocy społecznej oraz organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym, odbyła się degustacja hiszpańskich, niemieckich i słoweńskich przystawek (przepisy z podręcznika SUVOT). Spotkanie zakończyły warsztaty teatralne i dramowe dla trenerów i nauczycieli pracujących z osobami niepełnosprawnymi lub potrzebującymi wsparcia. Poprowadziła je Maria Schejbal, autorka programu rozwoju umiejętności społecznych poprzez teatr i dramę.

dg-edukacja-i-kultura        suwot     mkidn

Relacja ze spotkania w Gościu niedzielnym:
http://bielsko.gosc.pl/doc/1708774.Od-tarty-szpinakowej-do-pracy

Galeria zdjęć Gościa niedzielnego:
http://bielsko.gosc.pl/gal/pokaz/1708741.Kulinaria-i-teatr-w-BielskuBialej/5#gt

Kurs gotowania oraz ćwiczenia teatralne rozwijające umiejętności potrzebne w pracy i życiu społecznym zostały opublikowane w podręczniku SUVOT dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej, program Uczenie się przez całe życie. Ćwiczenia teatralne rozwijające umiejętności społeczne zostały dodatkowo opublikowane w książce DROGA dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt TEATR AMATORSKI).

Przeczytaj publikację DROGA Marii Schejbal.
www.teatrgrodzki.pl/projekty/teatr-amatorski/

Zapraszamy na seminarium 11.10.2013 r.

Delej

Biblioteka Internetowa

Z nieukrywaną dumą informujemy, iż na stronie www.teatrgrodzki.pl/publikacje działa już Biblioteka Internetowa – publikacyjny dorobek 14-letniej działalności naszego Stowarzyszenia. Publikacje skierowane są przede wszystkim do nauczycieli, instruktorów teatralnych, pedagogów szkolnych i pracowników socjalnych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz do osób kształcących się w dziedzinach szeroko rozumianej sztuki i edukacji.

W zasobach Biblioteki znajduje się obecnie 40 pozycji, niektóre nawet w kilku wersjach językowych, a wśród nich:

  • książki26 publikacji, w tym najnowsza: „Słowo i działanie. Bibliodrama w dialogu międzykulturowym”, i te najbardziej rozchwytywana  tj. „W poszukiwaniu kreatywności” Marii Schejbal, „Warsztat instruktora teatralnego” Marii Schejbal i Piotra Kostuchowskiego, „Sztuka wehikułem edukacji” Agnieszki Ginko-Humphries czy „Teatr i terapia” Marii Schejbal i Racheli Molickiej,
  • filmymin. „Aktywni”- film o osobach niepełnosprawnych rozwijających swoje pasje czy „Stop uzależnieniom” – pakiet edukacyjny dla szkół podstawowych i gimnazjów,
  • czasopisma  – periodyki nowe i archiwalne tj. „Informator o organizacjach pozarządowych”, „Edukator”, „Aktywator”, „JesteśMy”, „Tornado” i „Paszport do edukacji”,
  • prezentacje multimedialna – „Animowana Debata” dotycząca dialogu pomiędzy młodzieżą z różnych stron Europy,
  • audiobooki – „Osoba niepełnosprawna wchodzi na rynek pracy” – praktyczne wskazówki dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy,
  • spektakle - efekt pracy grup teatralnych działających przy Teatrze Grodzkim,  tj. „Czarodziejska góra oraz kilka faktów z życia M”, „Rękoczyny” czy „Podróż naszych marzeń”.

Wszystkie publikacje można teraz bezpłatnie pobrać z naszej strony www.teatrgrodzki.pl/publikacje. Biblioteka jest wciąż aktualizowana, dokładamy nowe i archiwalne pozycje. Prosimy o informację zwrotną na temat prezentowanych publikacji, zasadności ich udostępniania, przydatności w Państwa pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego. Zapraszamy do lektury!