Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Jak Australijczyk postrzega Polskę i Polaków, czyli Allen Huang w naszym stowarzyszeniu

Jak Australijczyk postrzega Polskę i Polaków, czyli Allen Huang w naszym stowarzyszeniu

W dniach 17-21 luty gościł w naszym stowarzyszeniu Allen Huang Australijczyk chińskiego pochodzenia, który dzięki  studenckiej organizacji  AIESEC, z oddziałem w Bielsku-Białej miał możliwość zobaczenia naszego kraju z perspektywy, jak sam mówi: zwykłego mieszkańca a niedostępna turystom. Allen przyjechał do Polski w ramach programu Enter Your Future.

Nowy newsletter

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera  ukazującego się w ramach Inkubatora Trzeciego Sektora prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie. (28.02.2014) >>   Miłej lektury!

Podsumowanie warsztatu w Szczyrku

www.tv.bielsko.biala.pl

Więcej o warsztacie na stronie www.asystent-on.pl >>

TEATRALNE EKSPERYMENTY – warsztat polsko-włosko-niemiecki

W dniach 10-14 lutego gościmy w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny!” dwie instruktorki teatralne z Niemiec i Włoch. Christine Merz (Berlin) oraz Sandra Passarello (Bolonia). Panie prowadzą z osobami niepełnosprawnymi zajęcia artystyczne pod hasłem: „TEATR BEZ SŁÓW – SKARBIEC KREATYWNOŚCI”.

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu

W imieniu Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” oraz
zespołu Centrum Asystentury Społecznej zapraszamy do wzięcia udziału
dodatkowej rekrutacji do projektu
„CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR”
w aktywizacji społecznej i zawodowej ON”
Osoby Niepełnosprawne,
chcące skorzystać z usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (AON).

Wizyta studyjna

W dniach 30-31 stycznia 2014 roku nasze Stowarzyszenie odwiedziła 35 osobowa grupa z województwa świętokrzyskiego. W głównej mierze byli to pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Uczestnicy zwiedzili ZAZ Zakład Introligatorsko – Drukarski i Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny!”.

Zaproszenie na szkolenie

Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej
serdecznie zaprasza na szkolenie nt.
„Jak przygotować wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich?”

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników, przedstawicieli władz i innych organów.

Szkolenie odbędzie się w dn. 13 lutego 2014 r. w godzinach od 09:00 do 18:00.

Światowy Tydzień Międzywyznaniowej Harmonii

W ramach obchodów Tygodnia (1-7 lutego 2014 r.) przedstawiciele Teatru Grodzkiego – Maria Schejbal i Piotr Kostuchowski poprowadzili warsztat bibliodramatyczny zorganizowany przez Polską Fundację Sufich im. Dżelaladdina Rumiego ( www.sufi.org.pl ) oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.