Archiwum kategorii: Bez kategorii

ZAPROSZENIE

Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „Jak przygotować wniosek w programie dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji?”…

Nowa publikacja: „Droga – Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez teatr i dramę”

W nowej publikacji Marii Schejbal prezentujemy pomysły dotyczące pracy z grupą w dziedzinie kompetencji społecznych, które są niezbędne do podejmowania…

Zaproszenie na Piknik Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z Bielska-Białej  na Piknik Organizacji Pozarządowych. Fundacja „Dobry Dom” z Bielska-Białej, przy wsparciu Urzędu Miejskiego w…

BĘDZIE CIEKAWIE, BĘDZIE WESOŁO, BĘDZIE OWOCNIE

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika…

Rusza rekrutacja Osób Niepełnosprawnych

W imieniu  Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” oraz zespołu Centrum Asystentury Społecznej zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu…

Przedłużony termin naboru formularzy rekrutacyjnych na stworzenie spółdzielni socjalnej

http://owes.bcp.org.pl/wsparcie-powstawania-i-funkcjonowania-spoldzielni-socjalnych http://owes.bcp.org.pl/oferta/tworzenie-spoldzielni-socjalnej

Stowarzyszenie Teatr Grodzki prezentuje swoje działania pracownikom socjalnym

Stowarzyszenie Teatr Grodzki zostało zaproszone do zaprezentowania swojej działalności w Hotelu Vienna w Bielsku-Białej podczas Konferencji Pracowników Socjalnych: „Organizator społeczności…

Nagroda – REVES EXCELLENCE AWARD 2013

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, znalazło się w gronie pięciu nagrodzonych partnerstw publiczno-społecznych w Europie…