Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Nowe publikacje w projekcie Edukator

„Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” – Redaktor Piotr Kostuchowski, Bielsko-Biała 2012, egzemplarz bezpłatny

Publikacja składa się  z dwóch części:

               

w pierwszej Przydatne informacje >> zamieszczono artykuły specjalistów – naukowców zajmujących się badaniem obszarów związanych z niepełnosprawnością, w drugiej Dobre praktyki >> porady praktyków pracujących z osobami z niepełnosprawnością.

Publikacja niesie wiedzę teoretyczną i przykłady dobrych praktyk.
Więcej informacji o projekcie: www.naukabezbarier.pl

Publikacja powstała w ramach projektu pn. Edukator – promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony