Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

ZAPRASZAMY NA TWÓRCZE WARSZTATY ONLINE !

KIEDY?

Początek kursu: 13 września 2021
Zakończenie kursu: 1 grudnia 2021
Zajęcia w poniedziałki i środy w godzinach: 17.00-19.30
Online na platformie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/6420624281

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

  • Warsztaty prowadzą fachowcy – praktycy sztuk wszelakich (głównie teatru), którzy sami pracują z różnymi grupami i potrafią się dzielić swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem.
  • Program skupia się na nauce prostych metod i ćwiczeń, które łatwo wykorzystać w rozmaitych projektach artystycznych i edukacyjnych.
  • Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne!

INFORMACJE I ZAPISY:

Maria Schejbal-Cytawa maria@teatrgrodzki.pl

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki organizuje intensywne szkolenie online dla edukatorów, terapeutów i kadry rozmaitych placówek oświatowych, kulturalnych i pomocowych zajmujących się osobami dorosłymi, które są zagrożone społeczną marginalizacją. Celem kursu jest prezentacja różnych metod i strategii odwołujących się do środków artystycznej ekspresji, szczególnie teatru, pomocnych w pracy z grupą oraz w motywowaniu do podejmowania nowych wyzwań, poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych i rozwoju osobistego.

Program kursu obejmie przede wszystkim praktyczne zajęcia z dziedziny sztuk scenicznych (w tym teatru lalek, warsztatu aktorskiego i tworzenia scenariusza teatralnego) oraz pedagogiki zabawy, a także dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie procesu grupowego i zarządzania projektami artystycznymi o charakterze społecznym.

 

Zajęcia poprowadzą:

Maria Schejbal-Cytawa
Jolanta Kajmowicz-Sopicka
Małgorzata Szyszka
Dorota Porowska-Podleśna
Maria Potoczek
Małgorzata Starzyńska-Majsak
Wacław Idziak

Kurs jest bezpłatny, stanowi część realizacji międzynarodowego projektu pod nazwą „RESTORE. Instruktor teatru społecznego w walce z wykluczeniem – promocja nowego profilu zawodowego”: http://www.teatrgrodzki.pl/projekt-restore/

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest gotowość do przetestowania prezentowanych podczas szkolenia metod we własnej praktyce zawodowej (lub działaniach wolontaryjnych) z grupami dorosłych uczestników i przedstawienie organizatorom pisemnego raportu z wdrożonych działań wraz z oceną ich społecznych efektów.

 

 

   

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony