Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zaproszenie na szkolenie

Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej
serdecznie zaprasza na szkolenie nt.
„Jak przygotować wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich?”

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników, przedstawicieli władz i innych organów.

Szkolenie odbędzie się w dn. 13 lutego 2014 r. w godzinach od 09:00 do 18:00.

Program obejmował będzie następujące zagadnienia:
1. OMÓWIENIE TEMATÓW:
– cele programu, priorytety i kierunki działań w ramach programu FIO
– kto może ubiegać się o przyznanie dotacji?
– partnerstwo a oferta wspólna
– czas realizacji zadań
– wysokość wnioskowanej  dotacji a udział środków własnych
– koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne
– jak ubiegać się o przyznanie dotacji? (złożenie oferty, wymagane załączniki)
– co jest oceniane w ofertach? (kryteria wyboru ofert: ogólne i szczegółowe)
– ocena formalna i karta oceny merytorycznej
– zawarcie umowy i przekazanie środków
– realizacja zadania publicznego: promocja, przetwarzanie danych osobowych, zwiększanie kosztów
– zasady rozliczania projektu: sprawozdanie i kontrola
2. GENERATOR WNIOSKÓW – omówienie
3. WNIOSEK W PRAKTYCE

Szkolenie odbędzie się w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki
przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej, piętro 1, pok. 125.

Zgłoszenia chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 13. Formularz zgłoszeniowy >> i Potrzeby szkoleniowe >> można także wysłać mailem na adres: szymik@teatrgrodzki.pl lub faksem na nr 33 496 52 19. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 11.02.2014r. o godz. 14:00

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
Ukończenie szkolenia potwierdzane jest zaświadczeniem.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                           

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony