Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zapytanie ofertowe nr 1/US/TG/2016 w ramach Projektu „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zaproszenie do składania ofert – Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne ” Teatr Grodzki” ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 5947 godzin usług w charakterze Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON), zakładając że jedna osoba zrealizuje średnio 991 godzin (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością zamieszkałych w Bielsku-Białej

Przewidziane jest zaangażowanie maksimum 6 asystentów na okres od lipca 2016r. i nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r.

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

  • załącznik nr 1 (formularz oferty),
  • CV i list motywacyjny,
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie.

Prosimy o przesłanie ofert  do 12.07.2016 r. do godz. 24:00

Drogą elektroniczną  na adres: agnieszka@teatrgrodzki.pl
lub
osobiście (oryginały i /lub kopie) w siedzibie BSA Teatr Grodzki:
S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała pok. 128 (I piętro) do godziny 15:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów)

Załączniki:
formularz ofertowy_AON (doc) »
zapytanie ofertowe (pdf) »

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony