Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Sztuka wehikułem edukacji

Materiał do publikacji zgromadzono podczas pilotażowych warsztatów artystyczno-edukacyjnych  zrealizowanych w czterech krajach (Czechy, Niemcy, Litwa i Polska) w czasie realizacji…

Czytaj więcej

Konkurs na sztukę teatralną

Wydana została publikacja zawierająca nagrodzone i wyróżnione teksty. Zostały one opracowane redakcyjnie (zespół ROK), a następnie wykonano skład i projekt…

Czytaj więcej

Warsztat instruktora teatralnego

Publikacja adresowana jest do osób działających w amatorskim ruchu teatralnym. Składa się z dwóch części i jest ilustrowana bogatym materiałem…

Czytaj więcej

Manufaktura artystyczna, fabryka sukna

Publikacje zawiera informacje zebrane na temat zespołu budynków poprzemysłowych przy ul.Sempołowskiej 13 gdzie obecnie ma siedzibę Stowarzyszenie Teatr Grodzki. Publikacja…

Czytaj więcej

Stop uzależnieniom. Pakiet edukacyjny

Publikacja składa się z materiału filmowego i scenariuszy lekcji dla szkół podstawowych i gimnazjów. Scenariusze zajęć profilaktycznych dla dzieci i…

Czytaj więcej

Zwyki Niezwykli

Książka  zachęca młodzież poszukującą swojego miejsca w społeczeństwie do udziału w aktywizujących działaniach twórczych. Opis działań i sukcesów konkretnych ludzi…

Czytaj więcej

Osoba niepełnosprawna na otwartym rynku pracy

Książka skupia się przede wszystkim na konkretnych możliwościach zatrudnienia osób niepełnosprawnych, takich jak prowadzenie własnej działalności gospodarczej, telepraca.

Czytaj więcej

Osoba niepełnosprawna wchodzi na otwarty rynek pracy

Zawiera szereg praktycznych wskazówek dotyczących szans i zagrożeń w znalezieniu pracy, cenne informacje na temat przygotowania dokumentów aplikacyjnych i negocjacji…

Czytaj więcej

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.