Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

CMI2 – Weź i Mnie Pod Uwagę!

Podręcznik metodyczny omawiający wykorzystanie generatora aplikacji, metodologię szkoleniową oraz pedagogiczne i edukacyjne kompetencje kluczowe w kształceniu osób z trudnościami w…

Czytaj więcej

T&D Stories

Publikacja powstała w ramach projektu „T&D Stories – Historie teatralne i multimedialne w kształceniu i szkoleniach” przy wsparciu finansowym Komisji…

Czytaj więcej

MEDART

  Publikacja powstała w ramach projektu „MEDART – Teatralne metody edukacyjne w pracy z osobami dorosłymi z grup defaworyzowanych” przy…

Czytaj więcej

Teatralne spotkania pokoleń

Opis publikacji:Publikacja powstała jako część realizacji projektu „WĘDROWNE PTAKI – TEATRALNE SPOTKANIA POKOLEŃ”. Przedstawia teatr lalek jako metodę edukacji i…

Czytaj więcej

Model skutecznej walki z mową nienawiści

Model skutecznej walki z mową nienawiści Raport na temat zwalczania mowy nienawiści w sieci Czytaj >>

Czytaj więcej

THEATRE (Theatre as empowerment methodology for IVET –...

Publikacja powstała w ramach realizacji projektu „THEATRE (Theatre as empowerment methodology for IVET – Teatr jako metodyka wspomagająca wstępne kształcenie i…

Czytaj więcej

TEATR – SZKOŁA – ŻYCIE Teatr jako metodyka wspomagają...

Metoda pedagogiczna inna niż tradycyjne została stworzona dzięki współpracy organizacji szkoleniowej Centro Studi Don Calabria – Cita del Ragazzo ze…

Czytaj więcej

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.