Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Sceniczna wersja „Trojanek” – próby

W dniach 8, 9 i 10 kwietnia 2024 zakończyliśmy próby „Trojanek” przed czekającym nas w lecie kolejnym etapem tworzenia widowiska wraz z partnerami z Grecji i Portugalii. Zarysowane zostały i przećwiczone działania prologu i sceny finałowej spektaklu z udziałem kilkunastu lalek wykonanych z papieru, folii i tkaniny.
W lipcu czekają nas trzy spotkania online z portugalskimi i greckimi aktorami przygotowujące międzynarodowy zespół do wspólnej pracy scenicznej. Od 28 do 31 lipca w Lizbonie odbędą się próby „na żywo”, a na 1 sierpnia zaplanowana została portugalska premiera przedstawienia. W sierpniu natomiast wszystkie trzy zespoły spotkają się w Polsce i już dziś zapraszamy na prezentację polsko-grecko-portugalskich „Trojanek” w Teatrze Polskim na małej scenie 25 sierpnia. O szczegółach tego przedsięwzięcia będziemy informować w kolejnych postach.

Opisane działania są częścią projektu „D.I.V.A” współfinansowanego przez Program Kreatywna Europa Unii Europejskiej: http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/diva-roznorodnosc-integracja-i-dostepnosc-w-sztuce/

Świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru

Serdecznie zapraszamy na wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru wraz z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”
 Wszystkie warsztaty w ramach wydarzenia są bezpłatne! 
Na warsztaty obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.
mail: teatr.ef.bb@gmail.com
telefon: 730 653 399
Więcej informacji:
https://www.facebook.com/events/1072714247173333/?ref=newsfeed

PROGRAM

 

Sceniczna wersja „Trojanek” – próby

Praca nad „Trojankami” w dniach 11, 12 i 14 marca 2024 zakończyła etap tworzenia lalek i elementów scenografii potrzebnych do inscenizacji prologu i sceny finałowej widowiska, za które odpowiada Teatr Grodzki w międzynarodowej produkcji. Członkowie grupy doprowadzili do końca konstruowanie form plastycznych obrazujących Trojan i Greków.
Natomiast dzięki pomocy kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny!” powstała postać Posejdona namalowana na folii malarskiej przez Katarzynę Gwiżdż, a figura konia trojańskiego zyskała ostateczny kształt w pracowni krawieckiej prowadzonej przez Katarzynę Wronę.

Opisane działania są częścią projektu „D.I.V.A” współfinansowanego przez Program Kreatywna Europa Unii Europejskiej: http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/diva-roznorodnosc-integracja-i-dostepnosc-w-sztuce/

Sceniczna wersja „Trojanek” – próby

Podczas dwóch kolejnych prób „Trojanek” (19 i 20 lutego 2024) zespół realizatorów skupił się na stworzeniu i animacji postaci lalkowej reprezentującej tłum mieszkańców Troi spotykających tajemniczego konia pozostawionego przez Greków za murami miasta. Główne tworzywo plastyczne, z którym eksperymentowali aktorzy stanowiły papier, folia i tkanina.
Praca nad spektaklem jest częścią projektu „D.I.V.A” współfinansowanego przez Program Kreatywna Europa Unii Europejskiej: http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/diva-roznorodnosc-integracja-i-dostepnosc-w-sztuce/

SZTUKA DOSTĘPNA – SEMINARIUM ONLINE

W dniu 31 stycznia w godzinach 18.00-20.00 zapraszamy na spotkanie online poświęcone rozwiązaniom i usługom dostępnościowym w sztuce. Seminarium jest organizowane przez Teatr Inkluzywny THEAMA (Grecja) we współpracy z Teatrem Grodzkim oraz teatrem Gato Escaldado w ramach projektu „D.I.V.A – różnorodność, integracja i dostępność w sztuce” dofinansowanego przez Komisję Europejską (Program Kreatywna Europa).

Seminarium poprowadzi dr Emmanuella Patiniotaki – założycielka firmy ATLAS E.P. https://www.atlas-ep.com/about, badaczka i ekspertka w dziedzinie tłumaczeń audiowizualnych i dostępności oraz projektowania holistycznie dostępnych środowisk sztuki, edukacji i kultury. Jej wystąpienie w języku angielskim będzie tłumaczone symultanicznie na język polski.

Drugim prelegentem będzie Krzysztof Kotyniewicz – prezes Zarządu Polskiego Związku Głuchych, który przedstawi aktualną sytuację w zakresie usług dostępnościowych dla osób głuchych w Polsce.

Udział w seminarium jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja tutaj, a link ZOOM do seminarium zostanie wysłany na Państwa adres e-mail.

 

Sceniczna wersja „Trojanek” – próby

W Teatrze Grodzkim rozpoczęły się próby „Trojanek” według Eurypidesa – scenicznej wersji tego przedstawienia które miało swoją premierę jako realizacja filmowa 3 grudnia 2023: Filmowa wersja „TROJANEK”

Pierwsze spotkania warsztatowe z grupą 10 aktorów zaproszonych do udziału w tym przedsięwzięciu odbyły się 16 i 17 stycznia 2024 w siedzibie stowarzyszenia. Główną część zajęć stanowiło omówienie nowej koncepcji inscenizacyjnej spektaklu, jego fabuły, przesłania i wizualnego kształtu. Grupa eksperymentowała również z działaniami aktorskimi i plastycznymi, przygotowując pierwszy obraz widowiska.

SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU „D.I.V.A” W BIELSKU-BIAŁEJ

W dniach 4-5 stycznia 2024 w siedzibie stowarzyszenia odbyło się spotkanie partnerów projektu „D.I.V.A” poświęconego teatrowi inkluzyjnemu: http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/diva-roznorodnosc-integracja-i-dostepnosc-w-sztuce/ Projekt trwa od stycznia 2023 roku, a zakończy się w grudniu roku bieżącego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji partnerskich z Grecji (THEAMA – INCLUSIVE THEATRE) oraz Portugalii (TEATRO GATO ESCALDADO).

Głównym celem spotkania było omówienie wspólnej realizacji widowiska opartego na tekście tragedii antycznej – „Trojankach” Eurypidesa. Wersja filmowa tego przedstawienia miała premierę 3 grudnia 2023, a obecnie trwają prace nad organizacją trzech pokazów „na żywo”: w Lizbonie (lipiec), w Bielsku-Białej (sierpień) oraz w Atenach (wrzesień).

ZAPRASZAMY NA TEATRALNĄ INAUGURACJĘ NOWEGO ROKU !

„KONIEC ŚWIATA” I POCZĄTEK NOWEGO ROKU W TEATRZE GRODZKIM

4 stycznia o godz. 16.00 zapraszamy do Teatru Integracji przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej na kolejną prezentację spektaklu „Koniec świata”. WSTĘP WOLNY !!!

Jest to opowieść o pokoju i o wojnie, inspirowana tragedią Ukrainy i „Piosenką o końcu świata” Czesława Miłosza. Spektakl został zrealizowany w konwencji teatru lalek, rozgrywa się bez słów, a w finale prezentujemy muzyczne wykonanie wiersza Miłosza w przekładzie na język migowy.

Spektakl był pokazywany kilkakrotnie w Bielsku-Białej, a także – dzięki finansowemu wsparciu Fundacji MagoVox – w Teatrze Animacji w Poznaniu (12 czerwca 2023) i podczas międzynarodowego festiwalu ERROR w Bratysławie na Słowacji (25 listopada 2023), gdzie został owacyjnie przyjęty.