Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Przetargi i ogłoszenia

Opublikowany 31-10-2019

ZAPYTANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA nr 3/ZAZ/2019
Dotyczy zakupu:
– 5 szaf na przechowywanie dokumentów
-5 foteli biurowych – regulowanych,
– 2 laptopy,
dla Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego Stowarzyszenia „Teatr Grodzki”, Zakład Aktywności Zawodowej, Ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała.

Treść zapytania »


Opublikowany 30-10-2019

ZAPYTANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA nr 2/ZAZ/2019
Dotyczy zakupu maszyny typu: Bigówko-Falcerka – urządzenie fabrycznie nowe.
dla Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego Stowarzyszenia „Teatr Grodzki”, Zakład Aktywności Zawodowej, Ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała.

Treść zapytania »


Opublikowany 17-06-2019

ZAPYTANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA nr 1/ZAZ/2019
Dotyczy zakupu nowej maszyny typu: krajarka do papieru dla Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego Stowarzyszenia „Teatr Grodzki”, Zakład Aktywności Zawodowej, Ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała.
Kwota zamówienia dla maszyny 185 000,00 zł netto.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Treść zapytania »


Opublikowany 16-09-2019

Zapytanie ofertowe – superwizja

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert cenowych na realizację superwizji.

Treść zapytania »


Opublikowany 12-11-2018

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie zmiany użytkowania części budynku na teatr społeczności lokalnej wraz z zapleczem, wymiany pokrycia dachowego wraz z remontem kominów i elewacji oraz wyposażenie Teatru Społecznościowego.

Treść zapytania »

Formularz oferty »

Wzór umowy »

Opis przedmiotu zamówienia (projekty, przedmiary, itp) »


Opublikowany 16-10-2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy na ewaluację projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wyniki »


Opublikowany 21-09-2018

Zapraszamy do składania ofert na realizację ewaluacji projektu w ramach Projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój,

Treść zapytania (pdf) »
Formularz zgłoszeniowy »


Opublikowany 22-08-2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy na świadczenie usługi ekspertów ds zdrowia psychicznego w projekcie „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacja »


Opublikowany 08-08-2018

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji eskpertów ds zdrowia psychicznego dla projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” w ramach działania 4.1 POWER Innowacje społeczne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert: 16.08.2018

Treść zapytania (pdf) »
Formularz zgłoszeniowy »


Opublikowany 13-07-2018

Decyzją Zarządu Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego   „TEATR GRODZKI” z dnia 13 lipca 2018r., zostaje wydłużony okres składania ofert na zapytanie o udzielenie zamówienia nr 2/zaz/2018 do dnia 23.07.2018r.

Zapytanie dotyczy zakupu dwóch nowych maszyn: plotera tnąco-bigującego, płaskiego (typ tablicowy) oraz drukarki do UV, dla Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego Stowarzyszenia „Teatr Grodzki”, Zakład Aktywności Zawodowej, Ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała wg przedstawionej specyfikacji z dnia 02.07.2018r.

Treść zapytania (pdf) »


Opublikowany 04-07-2018

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na usługi transportowe podczas wizyty studyjnej.

Ofertę należy złożyć w terminie do 11.07.2018 r. do godziny 16.00: pocztą elektroniczną na adres animator@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego decyduje data wpływu

Treść zapytania (pdf) »


Opublikowany 03-07-2018

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na organizację wizyty studyjnej.

Ofertę należy złożyć w terminie do 09.07.2018 r. do godziny 16.00: pocztą elektroniczną na adres animator@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego decyduje data wpływu.

Treść zapytania (pdf) »


Opublikowany 02-07-2018

ZAPYTANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA nr 2/ZAZ/2018

Dotyczy zakupu dwóch nowych maszyn :

 1. plotera tnąco-bigującego, płaski (tablicowy)
 2. drukarki UV,

dla Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego Stowarzyszenia „Teatr Grodzki”, Zakład
Aktywności Zawodowej, Ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała.

Szczegóły zapytania (pdf) »

Formularz zgłoszeniowy (pdf) »


Opublikowany 02-07-2018

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na:

opracowanie treści wykładu, przygotowanie treści materiałów wykładowych, a także przeprowadzenie wykładu z zakresu RODO

Ofertę należy złożyć w terminie do  09.07.2018

pocztą elektroniczną na adres: owes@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście

Treść zapytania (pdf) »


Opublikowany 21-05-2018

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na:

 • opracowanie treści wykładu, przygotowanie treści materiałów wykładowych, a także przeprowadzenie wykładu z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych osób prawnych
 •  organizację szkolenia w wyżej wymienionym zakresie

Ofertę należy złożyć w terminie do  29 maja  2018 r. pocztą elektroniczną na adres animator@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście.

Treść zapytania (pdf) »


Opublikowany 10-05-2018

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zorganizowanie spotkania eksperckiego w zakresie księgowości w kontekście ekonomizacji dla OSP.

Ofertę należy złożyć w terminie do 16 maja 2018 r. do godziny 15.00: pocztą elektroniczną na adres animator@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście

Treść zapytania (pdf) »


Opublikowany 24-04-2018

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług asystentów osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług asystentów osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę” w okresie maj-czerwiec 2018.

Treść zapytania (pdf) »
Formularz zgłoszeniowy (doc) »


Opublikowany 23-04-2018

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na usługi transportowe na wizytę studyjną.

Ofertę należy złożyć w terminie do 30.05.2018 r. do godziny 15:00 pocztą elektroniczną na adres animator@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego decyduje data wpływu.

Treść zapytania/formularz zgłoszeniowy »


Opublikowany 06-04-2018

Zapytanie ofertowe nr OWES/INNOWACJA/05 na realizację pakietu innowacji

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, jako instytucja realizująca wraz z liderem oraz partnerem projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż prowadzone jest postępowanie o wybór wykonawcy pakietu innowacji na rzecz Podmiotu Ekonomii Społecznej.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z zapytaniem i wycenę.

Treść zapytania/formularz zgłoszeniowy »


Opublikowany 26-03-2018

Zapytanie ofertowe nr OWES/INNOWACJA/04 na realizację pakietu innowacji

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, jako instytucja realizująca wraz z liderem oraz partnerem projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż prowadzone jest postępowanie o wybór wykonawcy pakietu innowacji na rzecz Podmiotu Ekonomii Społecznej.

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie przedmiotu zamówienia.

Treść zapytania/formularz zgłoszeniowy »


Opublikowany 09-03-2018

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na organizację wizyty studyjnej w okręgu rybnickim.

Ofertę należy złożyć w terminie do  16 lutego 2018 r., pocztą elektroniczną na adres animator@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Treść zapytania »


Opublikowany 16-02-2018

Zapytanie ofertowe w sprawie robót na dostosowanie pomieszczeń oraz wejścia do siedziby Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.”

Treść zapytania »
Formularz zgłoszeniowy »


Opublikowany 16-02-2018

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki wraz z partnerami realizuje projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach, którego planujemy przeprowadzenie praktycznego szkolenia pieczenia tortów okolicznościowych.

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie przedmiotu zamówienia.

Treść zapytania »


Opublikowany 08-02-2018

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na opracowanie treści wykładu, przygotowanie treści materiałów wykładowych, a także przeprowadzenie wykładu z zakresu CIT i VAT w PES.

Ofertę należy złożyć w terminie do  15 lutego 2018 r. do godziny 10.00, pocztą elektroniczną na adres owes@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego

Treść zapytania »


Opublikowany 26-01-2018

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zorganizowanie spotkań eksperckich w zakresie ekonomizacji OSP.

Ofertę należy złożyć w terminie do 01 lutego 2018 r. do godziny 15.00: pocztą elektroniczną na adres animator@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście.

Treść zapytania »


Opublikowany 30-11-2017

Informacja o wyłonieniu wykonawcy na zapytanie ofertowe nr 1/ZAS/TG/2017

Wykonawca wyłoniony w ramach zapytania ofertowego nr 1/ZAS/TG/2017 w ramach Projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na świadczenie usług specjalisty ds integracji. Usługi Społeczne GAMA Agnieszka Maj.


Opublikowany 20-12-2017

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na opracowanie treści wykładu, przygotowanie treści materiałów wykładowych, a także przeprowadzenie wykładu z zakresu księgowości dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Ofertę należy złożyć w terminie do  28 grudnia 2017 r. do godziny 12.00, pocztą elektroniczną na adres owes@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Treść zapytania (pdf) »


Opublikowany 03-11-2017

Zapytanie ofertowe nr 1/ZAS/TG/2017 w ramach Projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Treść zapytania (pdf) »
Formularz zgłoszeniowy (pdf) »
Formularz zgłoszeniowy (doc) »


Opublikowany 29-08-2017

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie wolontariatu.

Ofertę należy złożyć w terminie do 04.08.2017 r. do godziny 16.00 pocztą elektroniczną na adres owes@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego decyduje data wpływu.

Treść zapytania »


Opublikowany 17-08-2017

Zapytanie ofertowe nr OWES/INNOWACJA/03 na realizację pakietu innowacji

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, jako instytucja realizująca wraz z liderem oraz partnerem projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż prowadzone jest postępowanie o wybór wykonawcy pakietu innowacji na rzecz Podmiotu Ekonomii Społecznej.

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie przedmiotu zamówienia.

Treść zapytania »


Opublikowany 07-08-2017

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na:

Ofertę należy złożyć w terminie do 14.08.2017 r. do godziny 16.00:
pocztą elektroniczną na adres owes@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego decyduje data wpływu.


Opublikowany 04-08-2017

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na:

Ofertę należy złożyć w terminie do 11.08.2017 r. do godziny 16.00:
pocztą elektroniczną na adres animator@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego decyduje data wpływu


Opublikowany 24-07-2017

Zapytanie ofertowe nr OWES/INNOWACJA/02 na realizację pakietu innowacji

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, jako instytucja realizująca wraz z liderem oraz partnerem projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż prowadzone jest postępowanie o wybór wykonawcy pakietu innowacji na rzecz Podmiotu Ekonomii Społecznej.

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie przedmiotu zamówienia.

Dokumenty należy składać mailowo na adres owes@teatrgrodzki.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie: do dnia 04.08.2017 r. do godziny 16.00

Treść zapytania »


Opublikowany 14-06-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.06.2017

W ramach realizowanego projektu pn: „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WSL 2014-2020 zaprasza się do składania ofert na: „Świadczenie usług doradczych dotyczących procesu integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”.

Treść zapytania »


Opublikowany 25-05-2017

Zapytanie ofertowe nr OWES/INNOWACJA/01 na realizację pakietu innowacji

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, jako instytucja realizująca wraz z liderem oraz partnerem projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż prowadzone jest postępowanie o wybór wykonawcy pakietu innowacji na rzecz Podmiotu Ekonomii Społecznej.

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie przedmiotu zamówienia.

Treść zapytania »


Opublikowany 10-03-2017

W związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z Województwa Śląskiego” zaprasza się podmioty do składania ofert na przeprowadzenie następujących szkoleń:

 • kierowca operator wózków jezdniowych
 • spawanie

Treść zapytania »


Opublikowany 03-02-2017

Zaprasza się podmioty zainteresowane do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń.

W związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z Województwa Śląskiego” zaprasza się podmioty zainteresowane do składania ofert na przeprowadzenie następujących szkoleń:

 • kierowca operator wózków jezdniowych
 • operator kooparki jednonaczyniowej
 • kurs prawa jazdy kategorii B

Treść zapytania »


Opublikowany 12-01-2017

Zamówienie publiczne nr 14/RS/2017 – usługi asystenta otwartego rynku pracy

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia publicznego nr 1/RS/2017 w ramach  projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego przez Unię Europejską (Podziałanie 9.1.5 RPO WSL) na świadczenie usług asystenta otwartego rynku pracy.

Treść zapytania »

Rozstrzygnięcie zamówienia »


Opublikowany 05-12-2016

Zapytanie ofertowe

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na opracowanie treści wykładu, przygotowanie treści materiałów wykładowych, a także przeprowadzenie wykładu z zakresu księgowości dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy

Ofertę należy złożyć w terminie do 12 stycznia 2016 r. do godziny 12.00:

pocztą elektroniczną na adres owes@teatrgrodzki.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 12.01.2016r.

Treść zapytania »


Opublikowany 04-11-2016

 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 24-10-2016

Protokół z wyboru oferty (pdf) »


Opublikowany 03-11-2016

 Wybrane oferty do zapytania ofertowego z dnia 24-10-2016

Protokół z wyboru ofert (pdf) »


Opublikowany 24-10-2016

 Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia obejmuje zakupu dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych  w wersji dziewięcioosobowej (8+1 bus) przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich  w ramach realizacji zadań:

 1. „Zakup jednego środka transportu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Lalikach, Gmina Milówka Powiat Żywiecki” w ramach obszaru D „Program wyrównywania różnic między regionami III”
 2. „Zakup środka transportu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bielsku-Białej, Gmina Bielsko-Biała w ramach obszaru D „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na następujące adresy: piotr@laliki.com.pl, zaz@teatrgrodzki.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie do 3 listopada 2016 r. do godz. 9.00.

Treść zapytania »
Wzór umowy »


Opublikowany 11-10-2016

Rozstrzygnięcie zapytania publicznego nr 1/IWS/2016 z dnia 26.09.2016

W wyniku przeprowadzone postępowania zostały wybrany następujące oferty:
Marek Wojtczak zam. Konin
Magdalena Wojtczak zam. Zasole Bielańskie


Opublikowany 11-10-2016

Zapytanie ofertowe nr 13/RS/2016 – trener pracy 11.10.2016

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia publicznego nr 13/RS/2016 w ramach  projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego przez Unię Europejską (Podziałanie 9.1.5 RPO WSL) na świadczenie usług trenera pracy na rzecz osób niepełnoprawnych.

Treść zapytania »


Opublikowany 26-09-2016

Ponowne uruchomienie zapytania publicznego nr 1/IWS/2016 z dnia 26.09.2016

Zamawiający: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” ul. Stefanii Sempołowskiej 13 43-300 Bielsko-Biała

Projekt: „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” o nr WND-POWR.01.03.01-00-0191/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tryb: rozeznanie cen rynkowych.

Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa DORADCY KLIENTA dla uczestników projektu

Treść zapytania ofertowego (pdf) »

fundusze_ue


Opublikowany 14-09-2016

Informujemy o anulowaniu Zapytania ofertowe nr 1/IWS/2016


Zapytanie ofertowe nr 1/IWS/2016/                                               Opublikowany 14-09-2016

W związku z realizacją Projektu „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” o nr WND-POWR.01.03.01-00-0191/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” zaprasza do składania ofert w zakresie usługi DORADCA KLIENTA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen rynkowych.

Zamawiający: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” ul. Stefanii Sempołowskiej 13
43-300 Bielsko-Biała

Treść zapytania (PDF) »
Formularz (DOC) »


Zapytanie ofertowe nr 1/US/TG/2016                                              Opublikowany 13-09-2016

Zapytanie ofertowe nr 1/US/TG/2016 w ramach Projektu „Usługi społeczne szansą na niezależność” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – usługi Asystenów Osób Niepełnosprawnych.

Treść zapytania (PDF) »
Formularz (DOC) »


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 16.10.2012 r.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” zaprasza do składania ofert w zakresie objęcia zadań Specjalisty ds. metodologii badań 

W związku z realizacją projektu „CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR  w aktywizacji społecznej i zawodowej ON” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwracam się  z prośbą o przesłanie oferty na objęcie zadań Specjalisty ds. metodologii badań (kod CPV 73000000-2).

Przewidziane jest zaangażowanie w formie umowy cywilno-prawnej na okres od 31.10.2012 – 30.05.2013 r. Minimalne wymagane zaangażowanie czasowe w projekcie to 60 godzin miesięcznie.

Zakres czynności:
1. Ścisła współpraca z koordynatorem ds. badań, testowania oraz podzespołami
badawczymi (ds. MŚP i rynku pracy; OPS; osób niepełnosprawnych i NGO; zmian
prawnych i rekomendacji), zbieranie i analiza danych wypracowanych przez
poszczególne podzespoły.
2. Dokonanie pogłębionej analizy zakresu i skali zapotrzebowania osób
niepełnosprawnych oraz instytucji z ich otoczenia na usługi asystenckie oraz
opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego, w tym:
a) procedur ogłaszania i przeprowadzania konkursów przez OPS/PCPR:
– model szacowania kosztów aktywizacji danej osoby w podziale na rodzaje
i stopnie niepełnosprawności,
– etapy przygotowania konkursu,
– wybór instrumentów prawnych,
– zestaw kryteriów doboru partnera społecznego do realizacji zadań OPS/PCPR,
b) podmodelu funkcjonowania CAS:
– standard usług AON (asystenta osoby niepełnosprawnej),
– profil kompetencyjny AON,
– ścieżka szkoleń, rozwoju i superwizji AON,
– narzędzia pozyskiwania środków zewnętrznych (w tym poza-dotacyjnych) przez
CAS i prowadzenia odpłatnych działań,
– narzędzia integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
– metodologia pomiaru efektywności pracy AON,
– formy współdziałania CAS z sektorem przedsiębiorstw, pozarządowym oraz
publicznym,
c) rekomendacji zmian w przepisach ogólnokrajowych,
d) rekomendacji zmian w przepisach w zakresie kontraktowania przez OPS/PCPR
usług asystentury społecznej,
e) rekomendacji włączenia asystentury do strategii rozwiązywania problemów
społecznych JST.
3. Opracowanie ostatecznej, zwalidowanej wersji produktu finalnego projektu
– modelu wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych (Centrum Asystentury Społecznej) oraz rozwiązań
zakładających współpracę instytucji publicznych, prywatnych i pozarządowych
w obszarze usług asystenckich.
4. Opracowanie następujących dokumentów:
– raportu końcowego z badań,
– strategii wdrażania produktu,
– raportów z wywiadów pogłębionych.
5. Udział w warsztatach połączonych wszystkich zespołów badawczych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • min. roczne doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych
 • doświadczenie zawodowe zbieżne z opisanym zakresem czynności
 • znajomość środowiska osób niepełnosprawnych będzie dodatkowym atutem

Na kryterium wyboru oferty złożone są w równych częściach następujące elementy:

 • dotychczasowe doświadczenie kandydata – 40%
 • proponowana cena – 60 %

W ofercie proszę wskazać:

 • cenę brutto (przelicznik godzinowy),  za wykonanie ww. zlecenia,
 • dokumenty potwierdzające i opisujące kwalifikacje i doświadczenie.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy: marketing@teatrgrodzki.pl lub telefoniczny: 693 887 115.

Prosimy o odesłanie oferty  do 30.10.2012 r. do godz. 12.00 (tego samego dnia dokonany zostanie wybór ofert):

 • osobiście, pocztą, kurierem w siedzibie Zamawiającego pod adresem:  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, pokój 128, 43-300 Bielsko-Biała

lub

lub

 • faksem pod numerem 33 496 52 19.

Załączniki:
1. Oferta >>
2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków >>
3. Oświadczenie o braku powiązań >>

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej z dn. 16.09.2011

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. St. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, przeprowadziło zbiórkę publiczną w terminie 15.09.2009 r. do 15.09.2011 r., na mocy decyzji nr 2713/OR/2099 z dnia 24.08.2009 r. wydanej przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Cele:
a) remont obiektu poprzemysłowego, domu pracy twórczo-edukacyjno-rehabilitacyjnej przy ul. St. Sempołowskiej 13;
b) organizacja projektów edukacyjnych, warsztatów artystycznych dla grup defaworyzowanych, kadry instruktorskiej;
c) promocja i organizacja wolontariatu.

Zgromadzono środki zgodnie z formami zbiórki:
puszki kwestarskie: łączna suma: 3 450,05 zł.
skarbony stacjonarne: nie wykorzystano sprzedaż cegiełek: łączna suma 5 600,00 zł.
sprzedaż usług i przedmiotów: nie wykorzystano

Łącznie: 9 050,05 zł.

Koszty: – przygotowanie cegiełek: projekt graficzny 1 236,00 zł.

Archiwum: Przetargi, konkursy ofert, zapytania o cenę >>

 

Wróć do poprzedniej strony